Reference: Volume 33A (1947), Part No. 1, Section 1, Page 122

Judgement Details


Date
16/06/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
VICTOR MIFSUD vs LT COL EDWARD GEORGE CARTER NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
EMERGENCY COMPENSATION BOARD - GURISDIZZJONI - KOMPETENZA - MALTA DEFENCE REGULATIONS - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRI 325 U 326 TA` L-1943
Summary
Il-Boards kollha, ta` kwalunkwe natura jkunu, anki jekk ikollhom funzjonijiet semi-gudizzjarji, bhalma huwa l-Emergency Compensation Board, huma dejjm emanazzjoni tal-Poter Ezekuttiv, u mhux parti ta` l-organament gudizzjarju, cjoe tal-Qrati. U gahlhekk il-gurisdizzjoni taghhom hija limitata skondl-istatut kreativ tahhom, u ma tistax teccedi dak il-limiti. Konsegwentement il-Board ma jistax jidhol fil-kwistjonijiet kollha li jigu sollevati quddiemu, jekk dawn ikunu jezorbitax mill-gurisdizzjoni tieghu. L-Emergency Compensation Board jaqa` taht dawn il-principji, u ghalkemm id-decizjoni tieghu hija fnali, dana jinghad meta huwa jkun iddecida f'dawk il-limiti. Il-Qorti ghandha tara jekkdawk il-limit gewx vjolati, u f'kaz affermattiv tannulla dak li jkun sar invalidament. Imma jekk issib li dawk il-limit gew rispettati, hija ghandha zzomm bhala finali d-decizjoni tal-Board. Fil-kazprezenti l-Qorti ta` l-Appell ma qabletx ma` l-Ewwel Qorti li kienet zammet lil-Board huwa kompetenti li jiddecidi l-kwistjonijiet kollha li jigu quddiemu, imma fl-sitess hin ikkonfermat is-sentenzata` l-Ewwel Qorti fil-meritu likienet accettat id-deiczjoni tal-Board; u dan ghaliex il-Qorti ta` l-appell sabet illi l-Board kien iddecida fil-liti tal-gurisdizzjoni tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info