Reference: Volume 33A (1947), Part No. 1, Section 1, Page 103

Judgement Details


Date
23/05/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
AVUKAT DR. ANTHONY PULLICINO ET. vs SIR DAVID CAMPBELL NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"RATIO LEGIS" - AREA TA' BARRA L-BOMBI - AZZJONI PUBLIKA - INTERPRETAZZJONI - KAP. 114 TA' L-EDIZZJONI RIVEDUTA - SPEJJEZ
Summary
L-objettiv tal-Ligi dwar il-Preservazzjoni ta' l-Area ta' barra l-Bombi huwa dak li dik l-area tigidikjarata bhala area li fuqha ma jistax isir bini u li ma tistax tigi moghtija ghall-bini bhala spazju fabbrikabili, u li hija oggett li mhux fil-kummerc; u ghalhekk ebda parti minn dik l-area ma tista' tigi trasferita lil terzi persuni ghal dawn l-iskopijiet jew li jsiru drittijiet reali fuqha. Dana pero' ma jfisserx illi jekk il-Gvern itella' xi opri fuq xi parti minn dik l-area huwa jmur kontra dik il-ligi, ghax bl-ebda mod ma jista' jinghad li huwa tefa' dik il-parti fil-kummerc per mezz ta' trasferiment tal-proprjeta' jew ta' xi dritt lit-terzi. Avvolja l-kelma tal-legislatur tkun cara,huwa lecitu li tigi ezaminata r-"ratio legis" biex tittiehed interpretazzjoni aktar preciza tal-ligi. Il-ligi tittutela dik l-area bl-azzjoni publika, u tezenta mill-hlas ta' certi drittijiet lic-cittadin li jipproponi din l-azzjoni; u dina l-ezenzjoni hija applikabili mhux biss meta jintalab l-annullament ta' xi trasferiment li l-Gvern ikun ghamel kontra l-ispirtu tal-ligi, imma anki meta l-azzjoni hija diretta ghad-demolizzjoni ta' xi bini li jkun tala fuq dik l-area.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info