Referenza: Volum 40C (1956), Parti Nru. 2, Taqsima 3, Paġna 705

Dettalji tas-Sentenza


Data
23/01/1956
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Partijiet
HELEN ZAMMIT PSAILA ET. vs LUQA ELLUL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
CITAZZJONI - DIKJARAZZJONIJIET - INTERESS
Fil-Qosor
Jekk fond jinbiegh bhala suggett ghal dritt ta' passagg, u l-venditur in segwitu jaghmel kawza biexjigi dikjarat li dak id-dritt ta' passagg ma jezistix, mhix attendibbli l-eccezzjoni tal-konvenut fis-sens illi c-citazzjoni jmissha saret biex jigi mpunjat il-kuntratt tal-bejgh, u mhux semplicementbiex jigi dikjarat illi l-fond mibjugh ma jgawdix dak id-dritt ta' passagg. Huwa veru li dik id-dikjarazzjoni ma tkun tfisser xejn sakemm il-kuntratt jibqa' kif inhu; imma dan ma jfissirx illi t-talba ghal dik id-dikjarazzjoni saret hazin, ghax dik id-dikjarazzjoni tidher li hija pre-ordinata ghalkawza ohra li tista' ssir il-quddiem jekk tigi milqugha t-talba ghal dik id-dikjarazzjoni, jigifierili hija pre-ordinata ghall-kawza ta' impunjazzjoni tal-kuntratt. U dana jista' jsir; ghaliex fil-gurisprudenza jinsab stabbilit li mhumiex projbiti fid-Dritt Procedurali domandi ghal dikjarazzjonijiet li jkunu pre-ordinati ghal kawza ohra, avvolja d-dritt ma jkunx jista' jigi dedott attwalment, imma fil-futur. Biss, il-Qorti trid tkun soddisfatta li l-attur ghandu nteress jitlob dik id-dikjarazzjoni bhala formanti l-bazi tal-kawza l-ohra li ssir il-quddiem; liema nteress ma ghandux ikun ipotetiku, imma konkret, u jrid ikun jissussisti di fronti ghall-konvenut li gie maghzul bhala legittmu kontradittur tad-domanda. Ghaldaqstant, id-domanda biex jigi dikjarat li l-fond mibjugh mhuwiex suggett ghad-dritt ta' passagg kif jinsab indikat fil-kuntratt tal-bejgh, minghajr id-domanda ghall-impunjazzjoni tal-istess kuntratt, tista' tkun ta' rizultament utili ghall-attur, jekk tigi milqugha mill-Qorti, ghax hija pre-ondinata ghall-kawza l-ohra tal-impunjazzjoni tal-kuntratt. Dak li jista' jinghad hu li l-attur seta' mill-ewwel gieb il-quddiem l-azzjoni ghall-impujazzjoni tal-kuntratt; imma din ic-cirkustanza tista' tinfluwixxi fuq il-kap tal-ispejjez tal-kawza l-ohra li tista' ssir il-quddiem, skond ma jkun l-ezitu ta' dik il-kawza, u ma ggibx li d-domanda ghas-semplici dikjarazzjonihija inutili jew saret hazin.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni