Referenza: Volum 40C (1956), Parti Nru. 2, Taqsima 3, Paġna 702

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/01/1956
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
SERAFINA GATT CECY vs EMMANUELE FORMOSA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KAPITOLI - PRESKRIZZJONI - PROVA - SUBIZZJONI
Fil-Qosor
F'kaz fejn l-attur jiddeduci f'gudizzju kreditu minnu pretiz u l-konvenut jeccepixxi l-preskrizzjoni, jekk l-attur jikkonferma bix-xhieda tieghu dak il-kreditu, imma ma jippruvax meta dak il-kreditu nholoq, waqt li l-konvenut jipprezenta kapitolu kontra l-attur biex jipprova li t-terminu preskrizzjonali ta' dak il-kreditu ghadda, u l-attur ma jidherx ghal dik is-subizzjoni, il-kapitolu ghandu jigiritenut konfessat, bil-konsegwenza li l-kreditu mitlub jigi milqut bil-preskrizzjoni. Xejn ma jiswa li l-attur ikun ipprezenta kapitolu huwa wkoll (sija pure konfessat bil-kontumacja tal-konvenut) biex jipprova li l-konvenut hu debitur fis-somma mitluba kontra tieghu ghar-ragunijiet indikati fit-tahrika; ghax dina l-konfessjoni tista' tipprezumi u tipprova l-ezistenza tal-kreditu, izda xejn ma tipprova rigward iz-zmien meta dak il-kreditu nholoq. Il-Qorti mhix obbligata toqghod dejjem u inalterabbilment fuq konfessjoni prezunta; ghax is-subizzjoni hija mezz ta' prova u ghandha tigi ezaminata u valjata bhal u flimkien mal-provi l-ohra kollha tal-kawza. Viceversa, il-Qorti ghandha tuza dejjem id-diskrezzjoni taghha u tara x'inhija l-prova l-aktar kredibbli; u dan sal-punt li tista' sahansitra ix-xindi l-prova li gejja mis-subizzjoni. B'mod li, jekk il-kapitolu deferit lill-attur, ankiprezunt konfessat, mhux bizzejjed, fil-fehma tal-Qorti, biex jinnewtralizza l-provi tal-attur, il-kreditu ta' dan ghandu jigi ritenut pruvat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni