Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section , Page 623

Judgement Details


Date
27/03/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
VICTOR SHAW ET NOE vs JOHN AQUILINA NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - HRUQ FIL-FOND VICIN - LIKWIDAZZJONI
Summary
Il-prezunzjoni iuris tantum li tidderoga mill-principju cupae non praesumitur tar-responsabbilit` ta` l-inkwilin fil-kaz ta` hruq kontempalta fl-artikolu 1651 tal-Kodici Civili matestendiex ghal dannikkagonati bl-istess hruq tal-fond vicin. L-artikolu 1045 (1) tal-Kodici Civili jiddistingwi bejn (1) it-telf ta` qliegh iehro attwali li jista` ovvjament jinkludi t-telf ta` profitti lil-attur nomine bhala d-danneggjat sofra attwalment fil-perijodu sakemm irripristina l-fond tan-negozju teighu u (2) it-telf minhabba inkapacita` permanenti futura. Dan ta` l-ahhar hu definit bhala lucrum cessansbilli jinvovli apprezzament ta` telf futur dovut ghall-inkapcita` litimpingi fuq il-kapacita` ta` qliegh, waqt li dak ta` l-ewwel huwa definit bhala damnun emergens ghax huma danni konsegwenzjali u attwali ghall-agir kolpuz li d-danneggjat verament ikun sofra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info