Referenza: Volum 76 (1992), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 127

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/11/1992
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Partijiet
DOTTOR TONIO AZZOPARDI vs ONOREVOLI PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"FAIR HEARING" - AGENTI MHALLFIN - APPELL MINN AMMISSJONI - KONVENZJONI EWROPEJA TAD-DRITTIJIET U LIBERTAJIET FUNDAMENTALI - KOSTITUZZJONI - QORTI INDIPENDENTI U IMPARZJALI
Fil-Qosor
Il-kelma "vakanza" fl-art 98(2) tal-Kostituzzjoni qieghda u tista' tirreferi biss ghal meta jkun hemm kariga ga' okkupata minn Imhallef li tisfa vakanti tkun xi tkun ir-raguni. Il-vakanza li jsemmi l-artikolu 98(2) tal-Kostituzzjoni trid tigi kkunsidrata b'riferenza ghan-numru ta' Mhallfin ga' ezistenti u ma tistax testendi fis-sinifikat taghha. Il-vakanza kontemplata mill-art 98(2) tista' timtela b'Agenti Mhallfin purche' dik tkun ta' wiehed mill-"complement" ezistenti. Mhux koncepibbli li jekk l-Ezekuttiv jiddeciedi li jikkreja jew johloq vakanza, ikun jista' jimla l-istess "vakanza" b'Agent Imhallef fil-kaz prezenti, ma kien hemm ebda vakanza bil-mod kif jistipuka l-art. 98(2) fuq imsemmi billi ebda wahda mill-karigi ta' l-Imhallfin ga ezistenti sfat vakanti. Dan igib mieghu l-konsegwenza illi n-nomina ta' Agenti Mhallfin tmur kontra l-istess artikolu 98(2). Biex ikun hemm "FairHearing" jinhtiegu erba' elementi: (a) Qorti (b) imwaqqfa skond il-ligi (c) indipendenti (d) imparzjali. Skond l-artikolu 41(1) tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili, il-Qorti ta' l-Appell "hija maghmula mill-President u zewg Imhallfin ohra ..." Naturalment il-kliem "zewg Imhallfin ohra..." ghandhom jiftiehmu nominati skond il-ligi. Il-Qorti Kostituzzjonali waslet ghall-konkluzjoniilli n-nomina ta' l-Agenti Mhallfin ma kenitx konformi ma' l-art 98(2) tal-Kostituzzjoni ta' Malta ughalhekk kienet invalida. Minhabba f'hekk gie li l-Qorti ta' l-Appell ma kenitx komposta kif jistabbilixxi l-artikolu 41(1) tal-Kodici fuq imsemmi billi n-nomina taz-zewg Imhallfin kienet illegali ughalhekk invalida. Il-Qorti ta' l-Appell in kwistjoni fit-termini ta' l-artikolu 41(1) "de quo" ghalhekk ma tezistix billi fiha hemm biss il-President, ghalhekk f'dan il-kaz hemm nieqes l-ewwel element essenzjali tal-"fair hearing" u ghalhekk mhux sodisfatti r-rekwizi ta' l-art. 39(2) tal-Kostituzzjoni u l-art 6 tal-Konvenzjoni. Il-Qorti Kostituzzjonali ddikjarat illi n-nomina ta' Agenti Mhallfin tmur kontra l-art 39(2) tal-Kostituzzjoni u l-art. 6 tal-Konvenzjoni u l-art. 98(2) tal-Kostituzzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni