Referenza: Volum 80 (1996), Parti Nru. 2, Taqsima 1, Paġna 499

Dettalji tas-Sentenza


Data
08/03/1996
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Partijiet
ANTHONY MONTEBELLO NOE vs ALFRED DEBATTISTA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BEJGH B'IRKANT - JEDD MAGHQUD MA' FOND - PUSSESS
Fil-Qosor
L-attur nomine qed jippretendi li s-subbasta ta' porzjon art li ghandha tinbiegh ma tistax hekk tinbiegh ghax "ma tinstabx fil-pussess tas-socjeta' f'data futura". Kien precizat waqt il-kawza illi b'kuntratt ta' l-1988 is-socjeta' attrici akkwistat b'titolu ta' enfitewsi temporanju l-art de quo. Akkwist li sar effettiv minn dak in-nhar tal-kuntratt li fih kien stabbilit li l-koncessjoni enfitewtika tibda tiddekorri mis-sena elfejn. Minn dak in-nhar is-socjeta' attrici akkwistat dan id-dritt reali fuq il-proprjeta' in subbasta li dahall fl-attiv socjali ta' l-istess socjeta'. M'hemmx dubbjuli b'dan il-kuntratt l-attur nomine akkwista "jeddijiet maghqudin ma' fond" u mhux sempliciment xidritt li jakkwista fil-futur dak il-jedd. Akkwista jeddijiet li ghandhom valur ekonomiku, li huma liberament trasferibbli u konsegwentement soggetti biex jigu mibjugha in subbasta in sodisfazzjon tal-kredituri (artikolu 306 et seq tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili. Hija ovvjament zbaljata s-sottomissjoni ta' l-appellant illi s-socjeta' attrici m'ghandhiex il-pussess tal-proprjeta' in kwistjoni. Il-pussess mhux bilfors wiehed fiziku u materjali, jista' ukoll ikun formali fis-sens li, kif inghad, id-dritt imghaqqad ma' l-immobbli - li hu d-dritt ta' enfitewsi temporanja b'effett mis-sena elfejn - dahal fl-attiv tas-socjeta' immedjatament appena gie ppublikat l-att notarili li bih l-attur nomine akkwistah.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni