Reference: Volume 47A (1962), Part No. 1, Section 1, Page 1

Judgement Details


Date
18/01/1963
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., MAMO ANTHONY J., HARDING WILLIAM
Parties
JOAN ZAMMIT vs ANTHONY ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - MANDAT TA' INIBIZZJONI - NOTIFIKA
Summary
Biex il-Qorti tista' tordna l-hrug ta' mandat ta' inibizzjoni kawtelatorju, il-ligi trid biss li l-Qorti tkun soddisfatta illi l-mandat hu necessarju biex jikkawtela d-drittijiet ta' min jitlob il-hrug tieghu, u illi min jaghmel dik it-talba jkollu "prima facie" dawk id-drittijiet. Il-Qorti tista'tkun hekk soddisfatta bi kwalunkwe mod li jidhrilha xieraq u bastevoli, meta jkun hemm cirkostanzi specjali li jissuggerulha dan il-kors, u mhix obligata tinnotifika lill-intimat bit-talba ghall-hrugta' dak il-mandat kontra tieghu u tisimghu qabel ma tordna l-hrug tal-mandat. Din pero' hi diskrezzjoni tal-Qorti. Imma jekk il-Qorti tezigi din in-notifika, trid li tisma' lill-intimat qabel ma tordna l-hrug tal-mandat, u r-rikorrent jinsisti li l-ordni ghall-hrug tal-mandat jinghata minghajr in-notifika preventiva tal-intimat, u ghalhekk jappella mid-digriet li jordna n-notifika, apparti minnjekk jinghatax appell dirett lill-Qorti tal-Appell minn digriet simili, il-Qorti tal-Appell ma tistghax tipprosegwi u tiddiskuti l-appell minghajr il-prezenza ta' kontraditur legittimu minghajr ma jkun prezenti l-kontroparti. Appell hekk maghmul huwa inattendendibbli u null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info