Reference: Volume 46D (1962), Part No. 4, Section , Page 918

Judgement Details


Date
24/11/1962
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs EMANUEL PORTUGHES
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - PIENA
Summary
Ir-rivizjoni, da parti tal-Qorti tal-Appell, tal-piena irrogata mill-Magistrat fil-Qorti tal-Ewwel Istanza ma ghandiex tigi affrontata bil-kriterju personali u soggettiv, u mhux necessarjament identiku, ta' gudikant wiehed u iehor fil-latitudini tal-minimum u tal-maximum tal-piena kontenut fil-ligi,imma ghandha tigi aktar ragjonevolment ispirata mill-indagini obbjettiva, dik, cjoe', li l-gudikantfl-appell ghandu jara jekk il-pina nflitta mill-Ewwel Qorti (apparti x'kienet tkun dik li kien jaghti hu stess kieku kien qieghed fl-ewwel istanza) hijiex, fil-kwadru tal-kaz , manifestament eccessiva, jew gravuza, jew sproporzjonata. Hemm, s'intendi, kazijiet ohra li fihom il-piena tista' tigi varjata; imma dawn qeghdin fuq pjan iehor, cjoe' meta l-pina moghtija mill-Ewwel Qorti tkun difformi minn dik stabbilita mill-ligi, jew meta l-Qorti tal-Appell tkun sabet, bhala fatt, xi cirkustanza litopera in diminuzzjoni tal-pena b'effett tal-ligi stess bhal meta tkun irriteniet li kien hemm il-provokazzjoni eskluza mill-Ewwel Qorti; imma barra dawn il-kazijiet, u meta c-cirkustanzi ta' fatt ikunu l-istess kif kienu quddiem il-Qorti tal-Ewwel Grad, allura l-kriterju li ghandu jiggoverna din ir-revizjoni ma jistghax ikun hlief dak hawn fuq traccjat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info