Reference: Volume 38D (1954), Part No. 4, Section , Page 883

Judgement Details


Date
02/10/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs PAUL VASSALLO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"CONTRIBUTORY NEGLIGENCE" - ART. 527(3) TAL-KAP.12 - DANNI - NEGLIGENZA - SPEJJEZ TAL-PERIZJA - TRAFFIKU
Summary
Jekk driver jara persuna fit-triq f'pozizzjoni ta' perikolu li tigi nvestita bil-karozza li jkun qieghed isuq, u dan fi zmien utili biex jevita lil dik il-persuna l-konsegwnzi, u, ghalkemm jista' jonqos li jevitalha dawk il-konsegwenza, huwa hati ta' negligenza li taqa' taht is-sanzjonijiet tal-ligikriminali. Xejn ma jsiru li dik il-persuna, li tigi hekk investita, tkun qeghdet ruhha anki deliberatament f'pozizzjoni ta' perikolu, jew tkun uriet imprudenza tali li tikkostitwixxu "contributory negligence"; ghax dik in-negligenza kontributorja, jekk jista' jkollha l-importanza ma ghandha fil-procediment kriminali, billi ghall-finijiet tar-responsabilta' kriminali, il-"contribbutory negligence" ma tiskriminax lill-imputat, ammenokke' ma tkunx il-kawza unika determinanti tal-hsara. L-ispejjez tal-perizja adoperata fil-procediment kriminali titqies, b'ligi, bhala debitu civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info