Reference: Volume 38D (1954), Part No. 4, Section , Page 899

Judgement Details


Date
06/11/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMELO D'ANASTASI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"RELIEF" - ART. 322 U 323 TAL-KODICI KRIMINALI - ART. 6 TAL-ATT XXVII TAL-1952 - DIKJARAZZJONIJIET FOLOZ - FRODE - KOMPETENZA - SOCIAL SERVICE - TRUFFA
Summary
L-Att nru. XXVII ta' l-1952, dwar is-Social Service, espressament jistabbilixxi illi min jaghmel dikjarazzjonijiet foloz lis-Social Welfare Officer biex jattjeni "Social Service Allowance" oghla minndik li tmissu, jirrendi ruhu hati tar-reat ta' frode kontemplat fl-art. 322 tal-Kodici Kriminali, umhux tar-reat kontemplat mill-art. 323 ta' dak il-Kodici; u ghalhekk min jaghmel dawk id-dikjarazzjonijiet foloz huwa hati tar-reat ta' truffu, u mhux ta' frode semplici, avvolja huwa ma jkunx adoperamezzi biex jahbi jew jakkreditu l-ingann u jindaci l-vittima fih. U billi dak ir-reat huwa ta' kompetenza superjuri, meta akkuza simili tingieb quddiem il-Qorti Kriminali tal-Magistrati bhala QortiIstruttorja, din ma tistax tikkonverti ruhha f'Qorti ta' Gudikatura Kriminali biex jiehu konjizzjonitar-reat bhala tali, imma ghandha tiehu konjizzjoni tieghu bhala Qorti ta' Istruzzjoni Kriminali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info