Reference: Volume 33B (1948), Part No. 1, Section 1, Page 224

Judgement Details


Date
01/03/1948
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
LUIGI DEGABRIELE NE vs HILDA DEGABRIELE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AWTORIZZAZZJONI TAL-QORTI - KUNTRATT - LIGI NAZZJONALI - ORDER-IN-COUNCIL TAT-2 TA` OTTUBRU 1937 - SEPERAZZJONI PERSONALI
Summary
Il-validita tal-forma ta` kuntratt tiddependi mill-ligi tal-post fejn il-kuntratt in forza tal-principju "locus regit actum". Dana l-principju jigi derogat meta l-kuntratt ikun jirrekjedi certi malitajiet abilitanti li jirrigwardaw il-kapacita` tal-kontraenti ghax ikunu attinenti ghall-istatut personali taghhom. L-awtorizzazzjoni tal-Qorti ta` Gurisdizzjoni Volontarja biex il-mizzewgin jistghu jaghmlu separazzjoni gudizzjarja, mhijiex procedura ta` semplici forma, imma hija essenzjali, ghall-kapacita` ta` dawk il-mizzewgin, li minghajrha ma jistghux jisseparaw ruhhom. Il-Maltin li huma sudditi britannici ta` nazzjonalita` maltija, li jkunu residenti fl-Egittu imma ma jkunux domiciljati f'dak il-pajjiz, huma governati mill-ligi nazzjonali taghhom, li hija l-maltija; u ghalhekk il-mizzewgin maltin, li huma sudditi britannici ta` nazzjonalita` maltija, li jkollhom ir-residenza, imma mhuxid-domicilju fl-Egittu, ma jistghux jaghmlu separazzjoni konsenswali minghajr l-intervent tal-Qortita` Gusridizzjoni Volontarja ekwivalenti tal-pajjiz fejn jinsabu residenti; u l-kuntratt ta` separazzjoni li huma jaghmlu minghajr dak l-intervent huwa null u ta` ebda effett guridiku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info