Reference: Volume 48C (1964), Part No. 2, Section , Page 830

Judgement Details


Date
22/02/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
JOSEPH LAFERLA NOMINE vs SALVINO MIZZI NOMINE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"AID TO INDUSTRIES BOARD" - ARBITRAGG - AZZJONI KONTRA L-KURUNA - GURISDIZZJONI TAL-QRATI - KLAWSOLA ARBITRALI
Summary
Fil-legislazzjonijiet moderni biex kemm jista` jkun il-poter Esekuttiv jibqa` jzomm margini ta` kontroll fuq certi atti tal-privat li jiddependu u huma intimament konnessi mal-amministrazzjoni governattiva , fil-kreazzjoni ta` Boards, saret ta` komuni u prattika rikorrenza; u ghalkemm f'certi kazi gew lilhom konferiti funzjonijiet semi-gudizzjarji baqghu dejjem promanazzjoni tal-poter esekuttiv umhumiex parti tal-organament tal-Ordni Gudizzjarju. Ghalhekk il-gurisdizzjoni taghhom hija necessarjament limitata skond l-istatut kreativ ta` dak il-board u dik il-gurisdizzjoni ma tistax taccedi dak il-limiti. Il-Qrati taghna ammettew il-validita` tal-klawsola arbitrali, li tista` tigi stipulataanki biex l-esekuzzjoni ta` obbligazzjonijiet ezistenti bejn il-kontraenti tigi sottratta mill-gurisdizzjoni tat-Tribunali. Il-Gvern sakemm jikkuntratta mal-privat fl-orbitu tal-ammini trazzjoni jista` jkun obbligat li jirrispetta dak il-kuntratt anki permess tal-intervent tat-tribunali ordinarju. Izda meta il-privat, irrimetta ruhu ghad-decizjoni ta` Bord kostitwit mill-istess Gvern mhuwiex lecitu li jezimi a diskrezzjoni tieghu l-esekuzzjoni totali jew parzjali tal-obbligi kuntrattwali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info