Referenza: Volum 49C (1965), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 604

Dettalji tas-Sentenza


Data
07/01/1965
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CARUANA CURRAN MAURICE
Partijiet
IL-PULIZIJA vs GANNI CAMILLERI, ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"DOCTRINE OF SEVERABILITY" - "DOCTRINE OF STRICT NECESSITY" - "ENABLING LAW" - "HUMAN RIGHT" - "PUBLIC ORDER" - "PUBLIC SAFETY" - "ULTRA VIRES" - ART. 14, 15 TAL-KOSTITUZZJONI TAL-1961 - ATT TA' REFERENZA - DISKRIMINAZZJONI - DISTINZJONI BEJN "MEETING U "DIMOSTRAZZJONI" - DRITT AKKWEZIT - LIBERTA' TA' ESPRESSJONI - LIBERTA' TA' GHAQDA U ASSOCJAZZJONI - PROKLAMA NRU. III TAL-15 TA' SETTEMBRU, 1964 - VALIDITA' KOSTITUZZJONALI TA' PROKLAMA
Fil-Qosor
Din il-Qorti ghandha gurisdizzjoni originali esklussiva ta' Qrati ohrajn fuq punti li jirrigwardaw il-"human rights". Ghalhekk il-Qorti tal-Magistrati f'kawza kriminali wzat il-procedura korretta taht l-artikolu 16(3) tal-Kostituzzjoni tal-1961 meta rreferiet ghad-decizjoni ta' din il-Qorti l-puntdwar il-validita' kostituzzjonali ta' Proklama, wara li dehrilha li l-eccezzjonijiet ta' l-imputat (li Proklama kienet kontra xi drittijiet fondamentali tal-bniedem u "ultra vires") ma kenux frivoli wvessatorji. Il-Qorti applikat il-Kostituzzjoni tal-1961 u mhux dik tal-1964 ghal dak li jirrigwarda l-materja ta' sostanza w dana b'applikazzjoni tal-massima "Omnis nova constitutio futuris formam imponere debet non practeritis", fis-sens li l-ligi l-gdida m'ghandhiex tfixkel drittijiet akkwezitijew "vested rights" specjalment meta si tratta ta' "human right". F'kaz fejn tigi attakkata l-validita' kostituzzjonali ta' Proklama, ma hux necessarju li qabel issir l-impunjazzjoni tal-"enabling law" relattiv. Hemm distinzjoni netta bejn "meeting" u dismostrazzjoni. B'applikazzjoni tad-"doctrine of stric necessity" u d-"doctrine of severability", il-Qorti ghandha tara u tiddeciedi biss dawk il-punti li huma ta' interess ghall-Qorti li rreferitilha l-kaz. Il-Projbizzjoni ta' dimostrazzjonijiet tista' tifforma bazi ta' lanjanza taht l-art. 14 u 15 tal-Kostituzzjoni tal-1961 ghax il-liberta' ta' espressjoni tikkompenetra ruhha ma' l-ohra tal-assemblea; pero' dawn id-drittijiet ma humiex assoluti imma restringibbli, fost ragunijiet ohra, ghar-ragunijiet ta' "public safety" jew "public order". Kondotta provokatorja, anke bi kliem jew gesti biss ta' partitarji kontra partitarji ohra lijkunu qed jiccelebraw xi festa tikkostitwixxi ksur ta' ordni pubbliku.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni