Reference: Volume 48A (1964), Part No. 1, Section 1, Page 205

Judgement Details


Date
03/04/1964
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED, MAMO ANTHONY J., FLORES JOSEPH
Parties
ANGIOLINA MART GIORGIO SPITERI vs GIORGIO SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 50(1) U 75 TAL-KODICI CIVILI - KONJUGI - RIKONCILJAZZJONI - SEPARAZZJONI PERSONALI
Summary
Ir-rikonciljazjoni tippresupponi necassarjament il-konoxenza fil-konjugi offiz tal-htijiet tal-kunjugi l-iehor, il-volonta' li ma jzommx iktar kont ta' dawk il-htijiet, u c-cessazjoni ta' dawl il-htijiet da parti tal-konjugi li jkun irrenda ruhu hati taghhom. Trid tkun inoltri inkondizjonata, jigifieri minghajr patti jew riservi li jkunu jistghu juru m'hux rikonciljazjoni imma biss tentativ taghha u trid tkun temana minn volont libera u esenti minn vizju, jigifieri trid tkun certa, esplicita upositiva, u kwindi, meta tkun tacita, trid tkun tirrizulta minn fatti li ma jkunux jistghu altrimenti jigu spjegati jekk mhux bir-remissjoni tal-htija, minn fatti tali li ma jhallu ebda dubbju dwar il-volonta' tar-reunjoni f'paci u konkordja. Fil-interpretazzjoni tal-fatti ghandhom jittiehdu fil-kont il-karattru tal-konjugi, il-pozizzjoni socjali taghhom, l-edukazzjoni u l-elementi kollha subjettivi li jiddeterminaw il-valur morali tal-azzjonijiet tal-bniedem. Ir-relazzjonijiet intimi, mhux dejjem jistabilixxu fatt decisiv, ghaliex jistghu jigu interpretati bhala effett ta' hsieb li huma doverusi sakemm tigi pronunzjata s-separazzjoni, jew bhala mezz biex jigu evitati gwaj minaccati jew temuti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info