Referenza: Volum 78 (1994), Parti Nru. 5, Taqsima 2, Paġna 253

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/06/1994
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT
Partijiet
IL-PULIZIJA (SPT. JOSEPH VALLETTA U SPT. GAETANO WALKER) vs AMADEO BRINCAT U MARTIN DIMECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"CAUTION" - APPELL - APPREZZAMENT TAL-PROVI MILL-QORTI TA' L-APPELL KRIMINALI - ARTIKOLU 287 TAL-KODICI KRIMINALI - DRITT LI MA JWIEGEB GHAL EBDA DOMANDA - PUSSESS TA' OGGETT - RECIDIVA F'KAZ TA' HTIJA TAHT L-ARTIKOLU 287 - STQARRIJIET
Fil-Qosor
Hu principju stabbilit fil-gurisprudenza li l-Qorti ta' l-Appell Kriminali ma tiddisturbax l-apprezzament dwar il-provi maghmula mill-ewwel Qorti jekk tasal ghall-konkluzjoni li dik il-Qorti setghet ragjonevolment u legalment tasal ghall-konkluzjoni li waslet ghaliha. L-artikolu 287 tal-Kodici Kriminali jikkontempla zewg ipotesijiet differenti. Fl-ewwel ipotesi kwalsiasi forma ta' pussess hi sufficjenti, mentri fil-kaz tat-tieni ipotesi hu rikjest il-pussess materjali. Differenza ohra bejn iz-zewg ipotesijiet tirrigwarda dak li tieghu l-imputat ma jkunx ta kont sodisfacenti. Fl-ewwel ipotesi hu ma jkunx ta kont sodisfacenti ta' kif ikunu gew legittimament ghandu dawk l-oggetti, mentri fit-tieni ipotesi hu ma jkunx ta kont sodisfacenti ghal liema skop legittimu dawk l-oggetti jkunu jinsabu ghandu f'dak iz-zmien. Oggett li jkun jappartjeni lil persuna wahda jista' jkun materjalment fil-pussess ta' aktar minn persuna wahda u dan indipendentement minn jekk dak l-oggett ikunx jirrikjedi zewg pari idejn biex jingarr. Galadarba persuna tkun giet imwissija li mhix obbligata li twiegebghal ebda domanda, ebda inferenza ta' htija ma tista' tingibed mill-fatt li tkun ghazlet li ma twiegeb ghal ebda domanda. L-istess fatt li hu element kostituttiv tar-reat ikkontemplat fl-artikolu 287ma jistax jintuza ghall-finijiet tar-recidiva.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni