Reference: Volume 78 (1994), Part No. 3, Section , Page 26

Judgement Details


Date
31/01/1994
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
CARMEL ZAMMIT vs ANTHONY SULTANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DISTANZI LEGALI - FTUH TA' APERTURI - INTERPRETAZZJONI LEGALI
Summary
Il-konvenut ma osservax id-distanza legali msemmija fl-art. 443 tal-Kap. 16 meta fetah it-twieqi fuqin-naha ta' wara tal-bini tieghu. Pero' l-vizta ta' dawn l-aperturi hija lateralment maghluqa permezz tal-hajt divizorju. L-interpretazzjoni tal-ligi ghandha dejjem tkun marbuta mal-finalita' taghha. M'ghandhiex tigi interpretata b'mod assurd u bla sens u lanqas b'mod li taghti lok ghall-vessazzjoni bla raguni b'applikazzjoni letterali li qatt ma setghet kienet fil-hsieb tal-legislatur. Hu ovvju li l-ligi tobbliga lis-sid li ma jiftahx twieqi vicin tal-hajt divorzju biex jassigura li ma jkunx hemm introspezzjoni fuq il-gar jew li jigi lilu kreat inkonvenjent iehor minhabba vicinanza zejda. Jekk tali vicinanza ma tkunx fizikament possibbli minhabba l-mod kif tkun saret il-kostruzzjoni l-ligi m'ghandhiex tkun interpretata b'mod li timponi fuq is-sid limitazzjoni fi-tgawdija ta' hwejgu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info