Reference: Volume 72 (1988), Part No. 2, Section 2, Page 501

Judgement Details


Date
26/04/1988
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCICLUNA CARMELO
Parties
GEORGE VASSALLO vs LAWRENCE FENECH ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALT - AZZJONI REDHIBITORIA - BEJGH - DEKADENZA - DISTINZJONI BEJN APPALT U BEJGH
Summary
L-attur fittex ghaliex ippretenda li l-madum fornit mill-konvenut ma kienx mahdum skond l-arti u s-sengha. Giet eccepita l-irritwalita` tac-Citazzjoni stante li l-kuntratt "de quo" kien wiehed ta` bejgh u mhux ta` appalt d-dekadenza mill-azzjoni rehibitoria stante d-dekors taz-zmien stabbili mil-Ligi. Il-Qorti ta` l-Appell osservat li ghalkemm hemm diversi teoriji fi-dottrina tidher pero` prevalenti u aktar konvincenti t-teorija li wiehed ghandu jhares lejn l-intenzjoni tal-kontraenti u jekk dawn ikun harsu principalment lejn l-obbligazzjoni "di fare" allura l-kuntratt huwa ta` "location operis" mentri jekk ikun harsu principalment lejn l-obbligazzjoni "di dare" l-kuntratt ikun ta` bejgh.Il-Qorti ta` l-Appell filwaqt illi kkonfermat is-sentenza ta` l-ewwel Qorti sabet illi l-kuntratt kien wiehed ta` bejgh u minhabba li kien ghadda z-zmien l-attur kien iddekada mill-possibilita` li jezercita` l-azzjoni redhibitoria.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info