Reference: Volume 71 (1987), Part No. 2, Section 2, Page 176

Judgement Details


Date
23/10/1987
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
VICTOR MAGRO NOE vs JOHN VELLA NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
L-attur talab illi l-atti ta` subbasta kontra tieghu jigu ddikjarati nulli ghaliex allega inattivita` min-naha tal-konvenuti ghal zmien aktar minn sena. Interpretazzjoni ta` l-artikoli relatttivi lijekk kreditu ihalli atti ta` subbasta wieqaf ghal zmien aktar minn sena, l-atti kollha ta` l-irkantisiru nulli. M'huwiex is-semplici trapass taz-zmien li jiddetermina n-nullita` imma dak li jiddeterminaha huwa jekk ikun jew le il-kreditur halla wieqfa s-subbasta. Fi kliem iehor irid jezisti l-element ta` volontarjeta` da parti tal-kreditur esekutant. F'dan il-kaz il-Qorti ta` l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta` l-ewwel Qorti fis-sens illi d-dewmien ta` zmien aktar minn sena ma kienx dovut ghaliex il-konvenut esekutant baqa` passiv. Rassenja utili u interessanti tal-gurisprudenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info