Reference: Volume 71 (1987), Part No. 2, Section 1, Page 159

Judgement Details


Date
27/05/1987
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCHEMBRI CARMELO
Parties
ANTONIA CINI ET vs MARIA ASSUNTA FARRUGIA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BZONN TAS-SID - DAR TA' ABITAZZJONI - HANUT - HSARA FIL-FOND MIKRI - LOKAZZJONI - REMISSA
Summary
Il-mankanza ta' bzonn attwali da parti ta' sid il-fond meta jaghmel talba ghar-ripreza tal-fond mikri hija konsiderazzjoni determinanti favur l-inkwilin fl-ipotesi ta' l-ezistenza ta' xi bzonn attwaliu reali ghall-fond da parti ta' l-inkwilin. Sid il-kera ma jistax jigi pprivat mill-pussess u disponibbilita' tal-fond meta ghall-istess ma jezisti l-ebda bzonn, la attwali u lanqas prospettiv da parti ta' l-inkwilin. Meta jirrizulta xi bzonn da parti ta' l-inkwilin (dejjem fil-kaz ta' fond li mhux la kummercjali u lanqas adibit ghall-abitazzjoni) ma jistax jigi deciz fuq il-bazi ta' dan il-principju, izda jkun jirrikjedi ezami tal-grad u paragun tal-bzonn ta' kull wahda mill-partijiet. Metafond m'huwiex kummercjali u lanqas ma hu adebit ghall-abitazzjoni l-ebda limitazzjoni ma tezisti fil-ligi ghad-dritt ta' preferenza tas-sid. li jekk ikun irid il-fond, ghandu l-jedd jinsisti ghar-ripreza tal-pussess tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info