Referenza: Volum 80 (1996), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 85

Dettalji tas-Sentenza


Data
22/02/1996
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
ARRIGO NOEL V., AGIUS CARMEL A., SAID PULLICINO JOSEPH
Partijiet
PAUL STONER ET vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BARRANI - CITTADINI MALTI - DISKRIMINAZZJONI - DRITT GHALL-FAMILJA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - LIBERTA` TA` MOVIMENT - MARA TA` - RAGEL TA` - SESS
Fil-Qosor
Ir-rikorrent Paul Stoner kien barrani, mizzewweg ir-rikorrenta l-ohra ta` nazzjonalita` Maltija. L-intimati kienu qeghdin jesigu li Paul Stoner ihalli l-Gzejjer Maltin. Ir-rikorrenti allegaw li 'danl-intimati kienu qeghdin jiddiskriminaw kontra taghhom a bazi ta` sess. Il-Prim` Awla tal-Qorti Civili ddecidiet li kienu gew lezi dawn id-drittijiet fondamentali fil-konfront tar-rikorrenti. Il-Qorti kostituzzjonali kkonfermat. Il-kwistjoni kollha kienet tverti fuq id-dritt tar-rikorrent Paul Stoner ghal-liberta` ta` moviment. Skond il-Kostituzzjoni l-mara ta` cittadin Malti tgawdi l-liberta` ta` moviment daqslikieku hi stess kienet cittadina Maltija. ma jistax jinghad l-istess haga fil-kaz tar-ragel ta` mara Maltija, dan ma jgawdix, skond il-Kostituzzjoni, il-liberta` ta` moviment. Dan it-trattament differenti li taghmel il-Kostituzzjoni fir-rigward tal-mara u tar-ragel ta` cittadina Maltija jammonta ghal diskriminazzjoni fuq bazi ta` sess. Id-diskriminazzjoni kienet tolqot negattivament liz-zewg rikorrenti - lir-ragel ghaliex id-dritt ghal-liberta` ta` moviment kienu lilu nnegati fuq il-bazi tas-sess tieghu u lill-mara, billi din kienet qieghda tigi svantaggjata fil-konfrontta` rgiel Maltin li jizzewgu nisa barranin. Lanqas seta jinghad li tali diskriminazzjoni kienet gustifikata bhala ragovoli f'socjeta` demokratika. X'inhu ragonevoli f'socjeta` demokratika ghandu jitkejjel fil-qafas u sfond storiku tal-mument. Wara l-bdil fil-kostituzzjoni u fil-ligi tal-famlja ma setax jinghad li tali distinzjoni bejn il-mara u r-ragel kienet izjed ragonevoment permissibbli f'socjeta` demokratika. ghalhekk il-Qorti Kostituzzjonali ddikjarat l-artikolu 44 (4) (c) in kwantu jeskludu mil-liberta` tal-moviment ir-ragel barrani ta` mara Maltija, diskriminatorju, mhux konformimal-Kostituzzjoni u leziv tad-drittijiet fondamentali tar-rikorrenti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni