Referenza: Volum 80 (1996), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 66

Dettalji tas-Sentenza


Data
21/02/1996
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Partijiet
ANTOINE TAGLIAFERRO ET vs ONOR PRIM MINISTRU
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - DRITTIJIET U OBBLIGI CIVILI - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - KUMMISSJONI GHALL-INVESTIGAZZJONI TA` L-INGUSTIZZJI - RIMEDJU - SMIEGH XIERAQ - TRIBUNAL
Fil-Qosor
Ir-rikorrenti, impjegati ta` bank, kienu gabu l-ilment taghhom quddiem il-Kummissjoni ghall-Investigazzjoni ta` l-Ingustizzji. Wara li l-Kummissjoni kienet sabet li kienet saret ingustizzja maghhom,il-Prim Ministru kien impedixxa li dak ir-rapport jigi implimentat. Ir-rikorrenti lmentaw li kienuqeghdin jigu miksura fil-konfornt taghhom id-dritt ghal smigh minn tribunal indipendenti u imparzjalkif ukoll id-dritt ghar-rimedju. Il-Prm'Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talbiet tar-rikorrenti billi sabet li l-Kummissjoni ma kinitx Tribunal indipendenti u imparzjal kif ukoll id-dritt ghar-rimedju. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talbiet tar-rikorrenti billi sabet li l-Kummissjoni ma kinitx Tribunal fis-sens volut mill-Kostituzzjoni u mill-konvenzjoni Ewropeja dwar id-drittijiet tal-bniedem. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Id-decizjoni tal-Kummissjoni ghall-Investigazzjoni ta` l-Ingustizzji ma tiddeterminax l-ebda dritt jew obbligu fil-konfront tac-cittadin izda tinvestigabiss jekk id-decizjoni amministrattiva, indipendentement minn dan id-dritt jew obbligu, jekk jezisti, kinitx influwenzata minn xi pregudizzju li jkun allura mmotivata d-decizjoni taghha b'mod li tigikkreata diskriminazzjoni jew eskluzjoni li twassal ghall-ingustizzja. Ir-rimedju li taghti l-ligihu li l-Kummissjoni taghmel rakkomandazzjoni li tigi rettifikata ingustizzja riskontrata u mhux li jigi reintegrat xi dritt ivvjolat. Il-Prim Ministru ghandu diskrezzjoni insindakabbli sakemm ezercitata entro l-parametri tal-ligi, li jilqa` dik ir-rakkomandazzjoni jew jirrifjutaha. Ghalhekk il-Kummissjoni mhix organu gudizzjarju li jiddetermina drittijiet u obbligi, u d-decizjoni tal-Kummissjonima tikkreax drittijiet fil-persuna li tkun gabet l-ilment taghha quddiemha. Konsegwentement ir-rekwiziti Kostituzzjonali u tal-Konvenzjoni ewropeja dwar smigh xieraq ma japplikawx ghall-proceduri quddiemha u ghad-decizjoni taghha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni