Reference: 766/1994/1

Judgement Details


Date
17/06/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
FARDELL JOSETTE vs GALEA RAYMOND
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ZWIEG, NULLITA` MINHABBA ANOMALIJA PSIKOLOGIKA SERJA LI TAGHMILHA IMPOSSIBBLI GHALL-PARTI AFFETTA LI TAQDI L-OBBLIGAZZJONIJIET ESSENZJALI TAZ-ZWIEG
Summary
It-tieni parti tal-paragrafu (d) tas-subartikolu (1) tal-Artikolu 19 tal-Kap. 255, tipprovdi ghal kawza ta' nullita` taz-zwieg li tikkonsisti f'vizzju tal-kunsens minhabba ".anomalija psikologika serja li taghmilha impossibbli ghal dik il-parti li taqdi l-obbligazzjonijiet essenzjali taz-zwieg."

Inerenti fl-obbligazzjonijiet essenzjali taz-zwieg hemm l-obbligu tal-partijiet li jaghtu lilhominfushom lil xulxin fit-totalita` taghhom sabiex tigi stabbilita bejniethom "the community of lifeand love" , f'liema komunjoni s-sesswalita` ghadha rwol importanti. Jekk parti fiz-zwieg, minhabba xi anomalija psikologika serja, ma tkunx tista' taghti (mhux semplicement "ma taghtix") lilha nnifisha fit-totalita` taghha lill-parti l-ohra b'mod permanenti, kontinwu u esklussiv, allura, jekk tali anomalija tkun tissussisti fil-mument tal-ghoti tal-kunsens matrimonjali, ikun hemm id-difett tal-kunsens ravvizat fit-tieni parti tal-paragrafu (d) tal-Artikolu 19(1) tal-Kap. 255.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info