Reference: 1989/2000/1

Judgement Details


Date
30/05/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
REGINA AUTO DEALER LIMITED vs MILLER DISTRIBUTORS LIMITED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
HIRE PURCHASE, DEFINIZZJONI TA` - PACTUM RESERVATI DOMINII, DEFINIZZJONI TA` - VETTURA, IR-REGOLAMENT 25 TAL-MOTOR VEHICLES REGULATIONS MA JIDDETERMINAX IL-PROPRJETA` TA` - VETTURA, PROPRJETA` TA`
Summary
Ir-regolament 25 tal-Motor Vehicles Regulations ma jiddeterminax il-proprjeta` tal-vettura stante lidan jigi determinat mill-ftehim li jkun intlahaq bejn il-kontraenti.

L-iskop tar-regolamenthu allura biex jassigura li f'kull mument ikun hemm persuna ben identifikata li tkun responsabbli ghall-vettura registrata mal-Kummissarju tal-Pulizija biex tirrispondi skond il-ligi ghal dak li seta'jigri bl-uzu ta' l-istess vettura. Ir-registrazzjoni u l-licenzja tal-vettura jistghu jkunu elementi ta' prova biex jigi determinat min kien il-proprjetarju taghha pero` dak li hu verament determinanti huwa l-ftehim kontrattwali bejn il-kontraenti u l-kondizzjonijiet li jirregolaw tali ftehim. Fil-kaz taht ezami ma hux kontestat li l-ftehim kien wiehed ta' 'hire purchase' u huma r-regoli gjuridici applikabbli ghal dan il-kuntratt li kellhom jirregolaw ir-relazzjonijiet bejn il-partijiet.

In natura intrinsika ta' hire purchase agreement jew inkella kif komunimament imsejjah f'terminilegali pactum riservati dominii hija li fih zewg stadji ben distinti. Is-sid ta' l-oggett jittrasferixxi lill-kerrej l-uzu u l-pussess ta' l-oggett ghall-kirja specifika, b'dan li l-proprjeta` ta' l-oggett ma tghaddix ghand ix-xerrej sakemm il-prezz ma jkunx imhallas kollu. Il-venditur jibqa' legalment konsidrat li hu s-sid ta' l-oggett u l-proprjeta` tieghu ma tghaddix lill-venditur sakemm il-prezz tieghu ma jkunx gie saldat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info