Reference: 344/2014

Judgement Details


Date
29/01/2015
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs CARUANA ANTHONY
ECLI
ECLI:MT:AKI:2015:92348
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Summary
F'dan il-kaz il-Qorti tal-Magistrati sabet li kien hemm id-difiza ta' ne bis in idem li, pero , matqajjmitx mid-difiza. Il-Qorti tal-Appell Kriminali irrilevat illi jistghu jqumu cirkostanzi illi meta gudikant ikun qieghed jezamina l-process u jikteb is-sentenza jinduna b'xi haga illi setghet taffettwa l-konkluzjoni tieghu. F'dan il-kaz però l-gudikant ghandu jissospendi l-prolazzjoni tas-sentenza u jmur lura ghand il-partijiet u jispjega l-pozizzjoni kif sabha hu. Izda ma jistax jaqbad u jipprocedi, jasal ghall-konkluzjoni tieghu minghajr ma jaghti opportunità lid-Difiza u lill-Prosekuzzjoni tikkummenta fuq dak il-punt illi l-Qorti tkun sabet waqt id-deliberazzjoni taghha biex taghti s-sentenza. F'dan il-kaz ma kien hemm ebda evidenza illi d-difiza f'xi hin bil-fomm jew bil-miktub jew permezz ta' verbal qajjmet eccezzjoni ta' “ne bis in idem”. Is-sentenza giet revokata u thalliet ghalkontinwazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info