Reference: 21/1970/1

Judgement Details


Date
30/03/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
SCIBERRAS TONI ET vs SCIBERRAS LUIGI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ANTIKRESI, ATT XXX TAL-1981 - ANTIKRESI, EFFETT TAT-TRASFERIMENT DA PARTI TAD-DEBITUR - ANTIKRESI, NATURA` TA`
Summary
Bejgh ta' proprjeta' antikretika qabel id-dhul fis-sehh tal-artikolu 1987 tal-Kodici Civili bl-Att XXX tal-1981 kienet tittermina l-antikresi u kwindi, l-kreditur antikretiku, jew ahjar dak li qabel kien il-kreditur antikretiku, ma setghax jipprevalixxi ruhu mill-fakolta' moghtija mill-imsemmi artikolu 1987 kif emendat. Il-kreditur antikretiku ma jakkwista ebda dritt reali fuq il-haga, izda jkollubiss il-fakolta' li jithallas bil-frott. Id-debitur jibqa' padrun assolut tal-post u jista' jipotekah u jbieghu. Id-dritt personali li taghti l-antikresi lill-kreditur ma jiswix fil-konfront tat-terz li jixtri l-fond minghand id-debitur.

Il-kreditur antikretiku ma jakkwistax dritt rejali fuq l-immobbli izda biss id-dritt personali li ssemmi l-istess ligi. Konsegwentement id-debitur jibqa' proprjetarju ta' l-immobbili u anke jista' jiddisponi minnu billi jittrasferih lil terzi. Id-drittpersonali tal-kreditur ma joperax fil-konfront tat-terz li jixtri l-fond minghand id-debitur antikretiku u li l-effetti ta' l-antikresi, bhala ftehim specifiku, jispiccaw u ma jibqghux japplikaw fil-konfront tal-kompratur. L-Att XXX tal-1981 ma kellux l-effett li jirravviva antikresi li kienu digagew terminati bit-trasferiment tal-proprjeta' soggetta ghall-antikresi mid-debitur antikretiku lilterzi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info