Referenza: 28/2003

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/02/2014
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Ġudikatura
SCICLUNA DAVID, LOFARO ABIGAIL, ZAMMIT MC KEON JOSEPH
Partijiet
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs NORMAN BEZZINA
ECLI
ECLI:MT:AKS:2014:86190
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KORROBORAZZJONI
Fil-Qosor
Illi l-kliem “Minkejja d-disposizzjonijiet tas-subartikolu (3) ta' l-artikolu 639 tal-Kodici Kriminali” (fit-test Ingliz: “Notwithstanding the provisions of article 639(3) of the Criminal Code”) ifissru illi l-artikolu 639(3) tal-Kodici Kriminali ma japplikax fic-cirkostanzi msemmija fl-artikolu 30tal-Kap. 101, izda japplika l-imsemmi artikolu 30. Ic-cirkostanzi mbaghad huma dawk specifikament imsemmija f'dan l-artikolu, cioe` li x-xhud irid ikun xtara, xort'ohra kiseb jew akkwista medicina perikoluza minghand l-akkuzat. Ghalhekk fil-kaz odjern, sakemm ma jirrizultax mill-provi illi l-appellant biegh, jew b'xi mod wassal biex ix-xhieda principali tal-prosekuzzjoni jiksbu jew jakkwistaw il-kokaina, dan l-artikolu ma japplikax u jkun applikabbli l-artikolu 639(3) kif mibdul. Bhalma ntqal fis-sentenza ta' din il-Qorti fl-ismijiet Ir-Repubblika ta' Malta v. Antonio Barbara moghtija fis-17 ta' Jannar 2008, il-fatt li x-xiehda tal-komplici issa ma tirrikjedix il-korroborazzjoni li qabel kienet rikjesta, “jitfa' responsabbilta` kbira fuq il-Qorti jew, fil-kaz ta' guri, fuq il-gurati, li jezaminaw sew u bid-dettal id-deposizzjoni ta' tali xhud u ta' xiehda u provi ohra biex jaraw jekk ghandux jitwemmen, u jekk jitwemmen m'hemm l-ebda htiega ta' korroborazzjoni.” Dan irid jigi spjegat f'termini cari lill-gurati mill-Imhallef li jippresjedi l-guri.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni