Reference: 509/2006/1

Judgement Details


Date
25/10/2013
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Parties
ZERAFA VINCENT ET vs CILIA EMMANUEL ET
ECLI
ECLI:MT:KOS:2013:83827
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ONERU TAL-PROVA
Summary
Illi t-tehid tal-proprjetà ta' haddiehor huwa ksur tal-jedd tas-sid sakemm ma jintweriex illi dak it-tehid sar b'harsien tal-kondizzjonijiet li trid il-ligi, fosthom il-hlas ta' kumpens xieraq u proporzjonat. Ghalhekk meta tittiehed proprjetà huwa fuq min irid li jsir dak it-tehid l-oneru li juri lidak it-tehid sar b'harsien ta' dak li trid il-ligi. Ghas-sid bizzejjed juri li ttehdulu hwejgu; imiss lill-parti l-ohra li turi li dak it-tehid huwa gustifikat.
Ghalhekk, fin-nuqqas ta' prova dwar il-valur tal-proprjetà, dan in-nuqqas ghandu jmur favur is-sid, ghax il-parti l-ohra tkun naqsetli turi li t-tehid sar b'harsien tal-ligi billi inter alia l-kumpens moghti huwa wiehed xieraq u proporzjonat. Naturalment, f'dan il-kaz, dan inghad bla hsara ghal fatt li kienet saret prova bizzejjed illi l-kumpens meta mqabbel ma' kemm tiswa l-proprjetà b'ebda mod ma seta' jitqies xieraq jew proporzjonat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info