Reference: 60/2010/2

Judgement Details


Date
04/06/2013
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
DIRETTUR TAL-QRATI CIVLI U TRIBUNALI vs DEBONO RAYMOND
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2013:81379
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
OKKJU TAL-KAWZA
Summary
Dan hu kaz dwar ir-registrazzjoni hawn Malta ta' ordni ta' manteniment mahrug mill-County Court ta'Durhan, I-Ingilterra, fit-18 ta' Marzu, 2008. Intalbet n-nullita tas-sentenza ghax l-okkju kien inkorrett. Il-Qorti qalet li ma ratx, fic-cirkostanzi, li jista' jigi identifikat "zball" fl-okkju tas-sentenza. II-proceduri nbdew mid-Direttur, Qrati Civli u Tribunali fejn talab Ii tigi registrata sentenza fl-ismijiet "Lisa Debono v. Raymond Debono", u I-okkju tas-sentenza tal-ewwel Qorti jirrifletti dak tad-decizjoni estera. L-okkju, hu veru, seta' gie registrat ahjar biex jirrifletti li dawn huma proceduri li nbdew mid-Direttur, Qrati Civili u Tribunali, u mhux direttament minn Lisa Debono,pero`, mhux kaz ta' okkju li jindika persuna differenti minn dik involuta fil-kawza, u, ghalhekk in-nuqqas ta' indikazzjoni cara fl-okkju ma ghandux iwassal ghan-nullita` tas-sentenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info