Referenza: 2233/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
22/03/2002
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
DADOUCH MAZEN vs DADOUCH MARIA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ZWIEG, NULLITA` MINHABBA DIFETT SERJU TA` DISKREZZJONI TA` GUDIZZJU
Fil-Qosor
B' difett serju ta' diskrezzjoni ta' gudizzju il-legislatur ma riedx ifisser semplicement kwalsiasistat ta' immaturita` li parti jew ohra fiz-zwieg tista' tkun fiha fil-mument li jinghata l-kunsens reciproku.

Li kieku l-legislatur irrikjeda maturita` shiha u perfetta, ftit jew addirittura ebda zwieg ma kien ikun validu. In-nuqqas ta' discretio judicii hu kuncett guridiku intrinsikament marbut mal-kapacita` ta' parti jew ohra fiz-zwieg li taghti l-kunsens liberu u xjenti taghha ghar-rabta taz-zwieg.

Pero`, kif gia inghad, b' immaturita` jew difett serju ta' diskrezzjoni ta' gudizzju id-dottrina u l-gurisprudenza ma jirrikjedux mill-mizzewgin maturita` shiha, jew gharfien perfett u ezawrjenti ta` dak li jfisser iz-zwieg, ma jehtiegux preveggenza cara u assoluta ta` dak li tista` tfisser il-hajja konjugali, lanqas ekwilibriju volittiv-affettiv perfett, u lanqas gharfien perfett tal-motivazzjonijiet li jwasslu ghall-ghazla taz-zwieg. Ghalhekk huwa aktar approrpjat it-terminu diskrezzjoni tal-gudizzju li jfisser certu dixxerniment imma ma jfissirx li ghandha tintlahaq maturita` shiha.

Ghal dak li jirrigwarda difett fil-kunsens dovut ghall-anomalija psikologika serja li taghmilha impossibbli ghal dik il-parti li taqdi l-obbligazzjonijiet essenzjali taz-zwieg, il-ligi taghna, bhad-dritt kanoniku tirrekjedi mhux semplici diffikulta` izda impossibilita` li wiehedjaqdi ossia jassumi l-obbligazzjonijiet essenzjali taz-zwieg. Inkapacita` jew impossibilita` veraf' dan il-kuntest hi ipotizzabbli biss fil-prezenza ta' anomalija psikologika serja li, independentement minn kif wiehed jaghzel li jiddefiniha jew jiklassifika fil-kamp tal-psikjatrija jew tal-psikologija, tintakka sostanzjalment il-kapacita` "di intendere e/o di volere".

Fin-nuqqas ta' definizzjoni jew indikazzjoni fil-Kap. 255, l-obbligazzjonijiet essenzjali taz-zwieg huma dawk li fis-socjeta` Maltija dejjem u invarjabilment gew ritenuti bhala tali: (a) l-obbligu dwar l-att konjugali jew unjoni karnali; (b) l-obbligu tal-komunjoni tal-hajja u l-imhabba; (c) l-obbligu li tircievi u tkabbar lit-tfal fil-kuntest ta` komunjoni konjugali. Dawn l-obbligi jridu jkunu reciproci, permanenti, kontinwi, esklussivi u irrevokabbli.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni