Reference: 10/2002/1

Judgement Details


Date
15/02/2002
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA (SPT.MARIO BUTTIGIEG) vs DALLI GORDON
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LICENZJA, SKWALIFIKA FIL-KAZ TA` PERSUNA LI L-GHIXIEN TAGHHA JKUN DIPENDENTI FUQ
Summary
Minn hobzu jiddependi fuq il-licenzja tas-sewqan ghandu joqghod hafna aktar attent fis-sewqan tieghuproprju biex ma jipperikolax ix-xoghol tieghu. Wiehed m'ghandux jippretendi li ghax ix-xoghol tieghu huwa ta' sewwieq (sia jekk full-time u sia jekk part-time) allura jista' kwazi impunement jikser il-ligi in materja ta' sewqan, u jippretendi -- kwazi bi dritt -- li l-qrati ta' gustizzja kriminalima japplikawx il-ligi fil-konfront tieghu b'istess mod kif japplikawha fil-konfront ta' persuni ohrali xoghlhom ma huwiex ta' sewwieq. Minn xoghlu hu ta' sewwieq ghandu, anzi, jaghti ezempju lil sewwieqa ohra ta' kif wiehed ghandu jsuq b'mod prudenti u konformement mar-regolamenti kollha tat-traffiku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info