Referenza: 14/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/02/2002
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT
Partijiet
HENLEY MICHAEL ANTHONY vs PRIM'MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ATT DWAR IC-CITTADINANZA MALTIJA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DISKRIMINAZZJONI AI TERMINI TAL-KONVENZJONI EWROPEJA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DISKRIMINAZZJONI AI TERMINI TAL-KOSTITUZZJONI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DRITT TA` MOVIMENT LIBERU - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, TRATTAMENT INUMAN JEW DEGRADANTI
Fil-Qosor
L-Artikolu 44(1) tal-Kostituzzjoni jipprovdi li ebda cittadin ta' Malta ma ghandu jigi pprivat mill-liberta` tieghu ta' moviment. Ghall-fini ta' dan l-artikolu din il-liberta` tfisser id-dritt ta' moviment liberu gewwa Malta, id-dritt li jirrisjedi f'kull parti ta' Malta, id-dritt li johrog minn Malta u d-dritt li jidhol Malta.

Id-dritt ta' liberta` ta' moviment huwa moghti minn dana l-artikolu biss lil cittadini Maltin. Biex persuna tinvoka dana d-dritt trid tipprova jew li hi cittadin ta' Malta, jew, ghall-anqas, li ghandha dritt skond il-ligi (ordinarja jew xort' ohra) li ssir jew lititqies bhala cittadin ta' Malta (ez. skond l-Artikolu 44(4)(c) tal-Kostituzzjoni) u li l-awtoritajiet qeghdin, bi ksur ta' dik il-ligi, izommuha milli hekk issir jew qed jonqsu milli hekk iqisuha.

Trattament inuman huwa tali li deliberatament jikkawza sofferenza mentali jew fizika severa uli fic-cirkostanzi partikolari ma tkunx gustifikabbli. Trattament jitqies li jkun degradanti jekk jumilja gravement lil dak li jkun quddiem ohrajn jew igieghlu jagixxi kontra l-volonta` jew il-kuxjenza tieghu.

Filwaqt li l-Artikolu 45 tal-Kostituzzjoni jipprojbixxi d-diskriminazzjoni fil-ligijiet in generali, fl-effetti taghhom u fl-applikazzjoni taghhom (ez. minn ufficjali pubblici), l-Artikolu 14 tal-Konvenzjoni Ewropeja jiggarantixxi biss mid-diskriminazzjoni it-tgawdija tad-drittijietu libertajiet kontemplati fil-Konvenzjoni. Dritt jew liberta` li ma jaqax jew ma taqax ragjonevolment b'xi mod fl-ambitu ta' xi wiehed mill-Artikoli 2 sa 13 tal-Konvenzjoni ma jistax ikun is-suggettta' tutela taht l-Artikolu 14.

Dritt ghal cittadinanza bl-ebda mod ma jikkonfigura ruhu bhaladritt taht il-Konvenzjoni.

It-tieni differenza bejn l-Artikolu 45 tal-Kostituzzjoni u l-Artikolu 14 tal-Konvenzjoni hi fir-rigward tar-"ragunijiet" ghat-trattament differenti (ossia diskriminatorju). Filwaqt li fl-Artikolu 14 il-"grounds of discrimination" hemmhekk imsemmija ma humiex ezawrienti, ghall-finijiet ta' l-Artikolu 45 tal-Kostituzzjoni id-diskriminazzjoni trid tkun dovuta specifikatament ghal xi wahda mir-ragunijiet imsemmija fis-subartikolu (3), cioe` razza, post ta' origini,opinjonijiet politici, ecc.

Trattament differenti ossia diskriminatorju bbazat fuq id-data tat-twelid ta' persuna ma jammontax ghal diskriminazzjoni fis-sens tal-Artikolu 45(3) proprju ghax id-data tat-twelid ma hix wahda mill-"grounds of discrmination" imsemmija f'dan is-subartikolu (3).
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni