Referenza: 720/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
31/01/2002
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
GOLLCHER COMPANY LTD NOE vs THE CARGO HANDLING COMPANY LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
PRESKRIZZJONI, AZZJONI KONTRA L-AWTORITA` MARITTIMA TA` MALTA JEW KUNTRATTUR TAGHHA DWAR IR-RESPONSABBILITAJIET TAHT L-ATT DWAR L-AWTORITA` MARITTIMA TA` MALTA
Fil-Qosor
L-artikolu 65 (a) u (b) tal-Att Dwar L-Awtorita` Marittima jipprovdi li:-

"Minkejja d-disposizzjoniiet ta' kull ligi ohra, ma tista' tittiehed ebda azzjoni kontra l-Awtorita` jew kuntrattur dwar ir-responsabbilitajiet taht dan l-Att, jew ghal xi telf jew hsara li ssir lil xi persuna, bastiment, oggetti, vetturi, jew hwejjeg ohra huma x'inhuma abbord bastiment kemm il-darba:

(a) talbabil-miktub, li taghti dawk il-partikolaritajiet li jistghu jkunu b'mod xieraq mehtiega, ma tinghatax lill-Awtorita` jew lill-kuntrattur, skond il-kaz, mhux iktar tard minn sitt xhur mid-data li fihal-oggetti kienu accettati mill-Awtorita` jew il-Kuntrattur taghha;

(b) l-azzjoni ma tinbedixfi zmien tnax-il xahar mill-imsemmija data:

Izda l-Awtorita` jew il-kuntrattur, skond il-kaz,jista' jestendi z-zmien specifikat fil-paragrafu (a) b'dak iz-zmien l-iehor ta' mhux izjed minn sitt xhur li jidrilha xieraq jekk tkun sodisfatta li t-talba ma setghetx issir b'mod xieraq fiz-zmien specifikat kif intqal qabel.

Izda wkoll l-Awtorita` jew il-kuntrattur, skond il-kaz, ma jkunuxresponsabbli ghal aktar mill-limiti jew mill-ammonti stabbiliti b'ligi, jew f'dawk ic-cirkostanzi li jistghu jkunu preskritti".

Dan l-artikolu huwa simili ghall-artikolu 45 tal-Ports Ordinance1962, pero' iktar wiesgha stante li dan l-ahhar artikolu kien jirreferi biss ghall-kuntrattur in relazzjoni ghar-responsabilitajiet tieghu bhala "carrier jew warehouseman" mentri bl-artikolu 65 tal-Kap 352 qed jirreferi "ghar-responsabilitajiet taghhom taht dan l-Att" li jistghu ikunu anke iktarestensivi minn hekk. Certament pero` l-artikolu 65 tal-Kap 352 jinkludi responsabiltajiet derivantimill-garr, u hazna ta` merkanzija.

It-termini taht l-Artikolu 65 tal-Kap 352 huma termini ta` dekadenza u ma jistghux jigu interrotti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni