Reference: 1151/1996/1

Judgement Details


Date
08/02/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
BORG RICHARD ET vs DEGIORGIO EMANUEL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, ELEMENTI TAS-SULLOKAZZJONI - LOKAZZJONI, GESTJONI TA` NEGOZJU MA TAMMONTAX GHAL SULLOKAZZJONI - LOKAZZJONI, META S-SID JACCETTA HLAS TA` KERA MINN TERZI
Summary
Fit-tfittxija dwar jekk tkunx saret sullokazzjoni, il-qorti ghandha thares mhux lejn il-forma ta' barra izda lejn it-tifsira tassew tan-negozji guridici. Jekk issib illi l-kerrej effettivament qata'r-rabta mal-fond mikri ghax ceda n-negozju, ghalkemm mhux ukoll formalment il-kiri, lil terzi, melaghandha ssib ukoll illi effettivament, ghalkemm mhux formalment, ceda l-kiri wkoll. Dan ma jfissirxilli kerrej ma jistax iqabbad lil haddiehor bhala institur biex imexxilu n-negozju, izda n-negozju,bir-riskji u l-beneficcji tieghu, ghandu jibqa' tal-kerrej. Jekk in-negozju jghaddih lil haddiehor, tkun biss interpretazzjoni artificjali u formalistika li tghid li mieghu ma ghaddiex ukoll l-interess fil-kiri tal-fond fejn dak in-negozju jkun gestit.

Sakemm jibqa' stabbilit l-interess personali ta' l-intimat fin-negozju u fil-hanut fejn dan hu gestit, u jirrizulta wkoll element ta' kontroll fuq il-gestjoni, ma tista' tirrizulta ebda sullokazzjoni.

A contrario sensu, fejn dak l-interess personali ma hemmx, il-konkluzjoni tkun bil-maqlub.

Kreditur ma jistax ma jaccettaxhlas maghmul minn terzi: ma ghandux ghazla jaccettax jew le, u ghalhekk meta jaccetta hlas minn terzi ma jistax jitqies li b'hekk irrinunzja ghal drittijiet ohrajn tieghu. Ghalhekk accettazzjoni tal-kera mhallsa minn terza persuna ma tfissirx gharfien ta` dik it-terza persuna bhala sub-inkwilina.Li hu konkluziv huwa f`isem min jinhargu ir-ricevuti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info