Referenza: 73/1993/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
23/10/2001
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCICLUNA DAVID
Partijiet
VASSALLO VINCENZA vs CARUANA MONTALTO AIC EDGAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KUNSENS, VIZZJU MINHABBA ERROR IN SUBSTANTIA - KUNSENS, VIZZJU MINHABBA QERQ - KUNTRATT, DIFFERENZA BEJN REXISSJONI, NULLITA` U RIZOLUZZJONI - KUNTRATT, NULLITA` - KUNTRATT, REXISSJONI - KUNTRATT, RIZOLUZZJONI - KUNTRATT, SIMULAZZJONI
Fil-Qosor
Ir-rexissjoni ta` kuntratt hija differenti min-nullita` u mir-rizoluzzjoni, tant li l-ligi nnifishatipprovdi ghalihom taht kapijiet differenti. Id-differenza hi cara in kwantu fin-nullita` l-kuntratt ma jkun qatt ezista, fir-rexissjoni l-kuntratt, ghalkemm validu, ikun difettuz u ghalhekk annullabbli, mentri fir-rizoluzzjoni l-kuntratt ikun perfett imma semplicement soggett ghax-xoljiment fil-kaz li xi wahda mill-partijiet ma tissoddisfax l-obbligazzjoni taghha.

Zball ta' fatt ma jgibx in-nullita` ta` kuntratt jekk ma jaqax fuq is-sustanza nnifisha tal-haga oggett tal-ftehim. Il-gurisprudenza taghna hi konkordi li l-izball irid ikun sostanzjali u skuzabbli.

Il-kriterju addottat mill-Qrati taghna dwar xi tfisser "sustanza" fit-test tal-ligi hu dak soggettiv, cioe` liwiehed kellu jezamina kif gie konsiderat l-oggett tal-konvenzjoni mill-kontraent li jagixxi biex jinvalida l-ftehim.

L-izball kellu jkun skuzabbli, cioe` meta jkun kawzat mill-parti l-ohra.

Sabiex kuntratt jigi rexiss fu qil-bazi ta` qerq hemm bzonn tal-konkomitanza ta` dawn l-elementi: a) li l-ingann kien il-kawza determinanti li ta lok ghall-ftehim; b) l-ezistenza ta' element specifiku kostitwit mill-ingann uzat; c) in-necessita' tal-prova tad-dolo jew frode minn min jallegah.

Fid-dottrina ssir distinzjoni bejn simulazzjoni assoluta u dik relattiva.

Jekk zball fuqil-valur tal-haga gie ritenut bhala zball li ma jaqax fuq is-sustanza izda fuq kwalita` accidentalita' dik il-haga u ghalhekk ma jinvalidax il-kunsens min-naha l-ohra meta l-att jigi attakkat minhabba simulazzjoni l-konsiderazzjoni monetarja ndikata fil-kuntratt iggorr piz probatorju ta' certa portata meta ad exemplum il-prezz indikat ma jirriflettix il-valur reali. Del resto s-simulazzjoni hi forma ta' frodi multo magis imbaghad fejn jirrizulta illi dan lanqas biss thallas jew ghadda minn kontraent ghall-iehor.

Ir-ricerka jekk zball jew ghemil doluz huwiex determinanti hija wahda ta'fatt li ghandha tigi meqjusa fic-cirkostanzi partikolari ta' kull kaz.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni