Referenza: 3/2006

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/10/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
BUSUTTIL ANGLU vs L-AWTORITA TA' MALTA DWAR L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; ZVILUPP RURALI
Fil-Qosor
L-appellant kien applika ghall-izvilupp deskritt originarjament bhala ta' estensjoni ta' kamra agirikola ezistenti u sabiex jigu kostruiti hitan tas-sejjieh u sabiex jigu sanati xogholijiet li saru, fi Triq it-Telleritu, Ghaxaq.

Mill-atti processwali, nkluzi dawk quddiem il-Bord tal-Appell dwar l-Ippjanar, jirrizulta li fejn qed issir l-izvilupp l-applikant ghandu art ta' cirka 3.25 tomnietbis-sigar taz-zebbug ghall-produzzjoni ta' zejt taz-zebbuga u li huwa registrat bhal tali mal-IACS(Integrated Adiministrative Control System) u LPIS (Land Parcel Indentification System) bin-numru 674182, u li s-sigar huma registrati mal-Olive Register mal-Oleiculture Unit tad-Dipartiment tal-Akrikoltura.Kien hemm kamra fl-istess sit li giet estiza lill-appellant u l-kamra ghandha tkun ta' 12-ilfilata u li l-hajt ikun ta' seba' filati.

L-izvilupp gie sugerit li jigi rifjutat principarjament minhabba l-adozzjoni tal-Policy and Design Guidance - Farmhouses and Agricultural Buildings (P& G - F & AB) paragraph 1.10, fejn jinghad li l-kmamar rurali fejn jitqeghdu l-ghodda ma ghandhomxikunu ta' kobor iktar minn 9 filati u 15 m.k., mentri l-istruttura intenzjonata hija ta' 38m.k u dan imur kontra l-policy indikata P & G - F & AB 1.10 li titratta dwar “rooms for storage”.

B'sentenza tal-Bord tal-Appell dwar l-Ippjanar (PAB) inghad li l-appellant ma huwiex bidwi full time kif jezigu kmamar rurali u li l-appellant gja kellu kamra rurali li estendiha ghal kif inhi llum u ladarba l-estensjoni taghha hija ta' iktar minn 15 il-metru kwadru u hija iktar minn 9 filati u l-appellant ma huwiex bona fide full time farmer u jahdem inqas minn 20 tomna tali zvilupp, ma setax jigi awtorizat.

Din is-sentenza giet appellata. L-appellant allega li:
a. giet applikata l-ligizbaljata ghall-kaz inezami u dan jammonta ghall-punt ta' dritt taht l-Artikolu 15 (2) tal-Kap. 365.

b. huwa kien qed jittratta dwar kaz ta' uzu ta' kamra ghall-iskop li processar ghall-ghasirjew pressa taz-zebbug ghall-produzzjoni ta' zejt taz-zebbuga u dan il-punt gie injorat peress li l-kaz gie kkonsidrat taht zvilupp ta' kamra rurali sabiex jinzammu l-uzu ta' l-ghodda in konnessjoni max-xoghol tar-raba' u b'hekk in effetti is-sottomossjonijiet tieghu gew injorati.

Din il-Qorti ta'l-Appell laqat' l-appell u b'hekk annullat d-decizjoni appellata tal-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar u konsegwentement baghatet lura u rrinvijat l-atti lura lill-istess Bord ta' l-Appell dwarl-Ippjanar, sabiex fid-dawl ta' din is-sentenza jiddisponi mill-kaz skond il-ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni