Referenza: 6/2006

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/10/2008
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Partijiet
SALIBA ANTHONY ET vs L-AWTORITA' TA' MALTA DWAR L-AMBJENT U L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, HARSIEN KONTRA DISKRIMINAZZJONI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, TGAWDIJA TA PROPRJETA
Fil-Qosor
Ir-rikorrenti fethu workshop fejn ir-rikorrent Anthony Saliba kien jaghmel xoghol ta' panel beatingu spraying. Dan kollu sar bla permess. Ghalhekk l-awtorità intimata, kif huwa d-dmir u s-setgha taghha li taghmel biex tara li tithares il-ligi, harget avviz biex jieqfu u, wara li r-rikorrenti injoraw dan l-avviz, ittiehdet azzjoni diretta kontriehom mill-awtorità li issiggillat il-makkinarju biex hekk ir-rikorrent ma setax ikompli jahdem.

F'din il-kawza r-rikorrenti qeghdin ifittxu rimedju ghax qeghdin ighidu illi nkisru l-jeddijiet fondamentali taghhom ghat-tgawdija tal-proprjetà u ghal harsien kontra diskriminazzjoni taht l-art. 1 ta' l-Ewwel Protokoll tal-Konvenzjoni Ewropea ghall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fondamentali u l-art. 14 ta' l-istess Konvenzjoni Ewropea.

Ir-rikorrenti saru jafu illi hemm diversi sprayers u panel beaters ohrajn illi l-bicca l-kbira taghhom kienu qeghdin jahdmu bla permess, u hafna kazijiet ilhom “referred for direct action” sa mill-1995, izda l-awtorità intimata naqset milli qatt tiehu xi passi kontra taghhomwaqt illi hadet passi biex twaqqaf lir-rikorrenti mix-xoghol taghhom.
Dan qieghed lir-rikorrentf'sitwazzjoni ta' “zvantagg car u manifest” quddiem il-kompetituri tieghu ghax dawn thallew ikomplujahdmu ukoll meta l-kaz taghhom kien referred for direct action snin qabel, waqt illi r-rikorrent kellu jikri post iehor, b'kera gholi, sabiex ikun jista' jkompli jahdem. Din id-diskriminazzjoni kontra r-rikorrent giet ukoll kundannata mill-Ombudsman.

Il-qorti tghid li l-awtorità imxiet hazin kull meta ma haditx azzjoni kontra kull min jikser il-ligi li l-amministrazzjoni taghha hija fdataf'idejha, u mhux meta hadet azzjoni kontra r-rikorrenti. Jista' jkun illi d-decizjoni ta' l-awtorità li l-kaz tar-rikorrenti kellu jiehu precedenza fuq ohrajn - ukoll jekk dawn kienu eqdem - ghal azzjoni diretta kienet decizjoni amministrativament hazina, izda ma hijiex ksur ta' jedd fondamentalighax (a) ma hemmx jedd fondamentali li tinqeda bil-proprjetà assolutament kif trid, ukoll bi ksur tal-ligi, u (b) ma hemmx jedd fondamentali ghal harsien kontra diskriminazzoni fit-tgawdija tal-jedd li tinqeda bi proprjetà bi krur tal-ligi. Il-qorti ghalhekk tichad it-talbiet tar-rikorrenti, li tqishom semplicement frivoli u vessarorji ghal dak li jghid u jrid l-art. 4(5) ta' l-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea [Kap. 319], u tikkundannahom ihallsu l-ispejjez kollha tal-kawza.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni