Referenza: 4/2003/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/10/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
CASINO EMPLOYEES' UNION vs DRAGONARA CASINO LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; RITRATTAZZJONI A BAZI TA L-ARTIKOLU 811(1) TAL-KAP 12 TAL-LIGIJIET TA MALTA
Fil-Qosor
Kif spjegat din il-Qorti ta' l-Appell fis-sentenza taghha tat-28 ta' Gunju 2007, fil-kawza fl-ismijiet Vella et v. Farrugia et, il-garanzija trid issir bid-depozitu ta' flus sa jumejn qabel ma jibda jinstema' l-appell. Intqal f'dik is-sentenza li,
"La darba l-Artikolu 815 jitlob li l-garanzija tinghata "skond l-Artikolu 249", mhux mistenni li r-ritrattand, mal-prezentata tar-rikors, jannetti garanzija bankarja jew ta' xi terz iehor, ghax li trid il-ligi hi garanzija skond l-Artikolu 249, u dan l-Artikolu jikkontempla depozitu ta' flus li jista' u ghandu jsir wara li s-somma tkun giet stabbilita mir-registratur, u sa gurnata qabel ma jibda jinstema' il-kaz."

F'dan il-kaz, dan id-depozitu ma sarx, u kwindi l-kawza ta' ritrattazzjoni ghandha titqies li marret dezerta. Mid-disposizzjonijiet relevanti tal-ligi jitnissel illi,

"...il giudizio di ritrattazione ha un dupliceoggetto, quello di far annullare una sentenza passata tra le parti in giudicato e l'altro di riaprire la trattazione della causa e provocare un'altra sentenza". Dan il-gudizzju hu kompost minn zewg stadji distinti: "rescindente" u "rescissorio". Jekk ma jissemmiex l-ewwel wiehed ma tistax tghaddighat-tieni. "Il-ligi ghalhekk trid li qabel xejn tigi mhassra jew revokata in toto s-sentenza impunjata billi minghajr dan it-thassir totali mhux possibbli li l-kawza tigi trattata mill-gdid. Huwa biss wara li jkun sar dan li tista' issir it-trattazzjoni mill-gdid tal-kawza billi sakemm dak it-thassir ma jkunx sar, dik is-sentenza tkun ta' ostakolu ghar-riezami tal-kawza."

Il-ligi taghnatal-procedura, ghalhekk, trid u tesigi li qabel xejn ghandha tigi mhassra jew revokata s-sentenza impunjata billi minghajr dan it-thassir mhux possibbli li l-kawza tigi trattata mill-gdid. Huwa bisswara li jkun sar dan li tista' issir it-trattazzjoni mill-gdid tal-kawza, billi sakemm dak it-thassir ma jkunx sar, dik is-sentenza tkun u tibqa' ta' ostakolu ghar-ri-ezami tal-kawza.

F'dan il-kaz, ir-rikorrenti ma talbux li, qabel xejn, din il-Qorti thassar u tirrevoka s-sentenza li kienettat fit-12 ta' Dicembru 2007, u l-procediment ghandu, ghalhekk u f'kull kaz, jitqies li hu null.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni