Referenza: 1415/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
22/11/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH
Partijiet
VELLA RAYMOND vs MOBY RENTALS LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ECCEZZJONIJIET, INKOMPATIBILITA` BEJN IL-PRESKRIZZJONI U L-ECCEZZJONI TAL-INEZISTENZA ASSOLUTA TAL-KREDITU - ECCEZZJONIJIET, INKOMPATIBILITA` BEJN IL-PRESKRIZZJONI U L-ECCEZZJONI TAL-KOMPENSAZZJONI - KOMPENSAZZJONI, META TISTA` SSIR - PRESKRIZZJONI, INKOMPATIBILITA` MAL-ECCEZZJONI TAL-INEZISTENZA ASSOLUTA TAL-KREDITU - PRESKRIZZJONI, INKOMPATIBILITA` MAL-ECCEZZJONI TAL-KOMPENSAZZJONI
Fil-Qosor
L-eccezzjoni tat-tpacija hija inkompatibbli mal-eccezzjoni tal-preskrizzjoni. Meta tnejn min-nies huma debituri lejn xulxin, isir bejniethom it-tpacija ipso jure. Din it-tpacija ssir minghajr ma jkunu jafu d-debituri hekk kif ikunu jezistu zewgt idjun fi zmien wiehed, u d-djun jinqatlu wiehed bl-iehor sa fejn ikunu indaqs. It-tpacija ssir biss bejn zewgt idjun li jkollhom it-tnejn bhala oggettsomma ta' flus li jkunu t-tnejn likwidi u li jistghu jintalbu. Minn dan naraw illi l-eccezzjoni tat-tpacija fiha nfisha tammonta ghall-ammissjoni tad-debitu u li dan id-debitu huwa dovut, biss m'ghandux jithallas ghax huwa pacut minn ammont iehor dovut mill-kredituri. Ghalhekk l-eccezzjoni tat-tpacija xxejjen l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni billi ma jistax ikun hemm tpacija kemm-il darba l-kreditu mhux dovut ghax dan huwa preskritt.

L-eccezzjoni tal-kompensazzjoni timporta r-rikonjizzjoni tad-dejn u tali rikonoxximent jinterrompi l-preskrizzzjoni u jimporta wkoll rinunzja ghall-preskrizzjoni li tkun gja' kompjuta. L-eccezzjoni tal-pagament mhix inkompatibbli ma' dik tal-preskrizzjoni. Hija inkompatibbli mal-eccezzjoni tal-preskrizzjoni, dik tal-inezistenza assoluta tal-kreditu jew tal-kompensazzjoni.

L-eccezzjoni tal-kompensazzjoni, jekk tinghata wara li jkun ghadda z-zmien tal-preskrizzjoni tikkostitwixxi rinunzja tacita ghall-istess preskrizzjoni. Il-preskrizzjonihija inkompatibbli mal-eccezzjoni tal-kompensazzjoni. Xejn ma jiswa illi l-kompensazzjoni tigi opposta in subordine u bla pregudizzju tal-preskrizzjoni ghax bil-fatt tieghu stess il-konvenut li jeccepixxi l-kompensazzjoni jigi li jirinunzja ghall-preskrizzjoni li hu ma jistax isalva b'semplici riserva. Ghaldaqstant l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni mhix aktar ammissibbli jekk il-konvenut in segwitu ghaliha jopponi l-kompensazzjoni.

L-eccezzjoni tat-tpacija ex lege u ipso jure tista` bississir bejn zewgt idjun li jkollhom it-tnejn bhala oggett somma ta' flus u li jkunu t-tnejn likwidi uli jistghu jintalbu. Hu ghalhekk qed jigi ritenut illi l-kompensazzjoni ma tistax tigi invokata bhala li operat ruhha ipso jure ghar-rigward ta' krediti li ma kienux ammessi mill-parti l-ohra.

Fi kliem iehor il-kompensazzjoni ma tistax issir jekk mhux bejn zewg debiti ugwalment likwidi u certi. Inoltre 'ghalkemm il-likwidita' taz-zewg krediti mhix estrem essenzjali ghall-kompensazzjoni gudizzjali izda, meta l-likwidazzjoni tal-kreditu dedott fil-kompensazzjoni mhix facli u spedita, dikil-kompensazzjoni m'ghandhiex tigi facilment akkolta.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni