Referenza: 66/2003/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/06/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
ZAMMIT ALFRED vs ATTARD ANTON
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
MALAFAMA
Fil-Qosor
L-ewwel Qorti ddikjarat illi l-konvenut immalfama lill-attur bix-xandira li dehret fuq l-IstazzjoniNet televixin. L-istess Qorti kkundannat konsegwentement lill-konvenut ihallas lill-attur l-ammont ta' LM1,000 li gew likwidati minn l-istess Qorti ghal dan l-iskop ghat-tenur ta' l-Artikolu 28(1) tal-Kap 248 tal-ligijiet ta' Malta.Bl-ispejjes kontra l-konvenut.

Fl-appell tieghu l-konvenut jikkuntesta s-sentenza ta' l-ewwel Qorti fis-sens li din ghamlet interpretazzjoni erroneja tal-fatti unaqset milli tapplika l-ligi kif imiss.

Il-konvenut appellanti ghazel li jiddefendi ruhu bl-eccezzjoni tal-fair comment. Essenzjalment, biex tirnexxi din l-eccezzjoni “jehtieg illi l-iskrittur ikun ikkummenta u hareg konkluzjonijiet minn fatti minnu esposti li jkunu veri u kompleti, b' mod li l-qarrej ikun f' konjizzjoni kompleta tac-cirkustanzi li minnhom ikun gie dedott il-kumment jewl-opinjoni ta' min jikteb, biex hekk il-qarrej ikun fil-posizzjoni li jaqbel jew le mad-deduzzjonili jkun ghamel l-iskrittur a karigu ta' hadd iehor.

Ezami objettiv tal-filmat ma jistax majwassalx ghall-istess konkluzjoni raggunta mill-ewwel Qorti ghaliex, fir-realta, il-filmat ipprogetta lill-attur f'assocjazzjoni partecipattiva ma' incident mistmerr u li dwaru l-provi wrew li ma kellhom xejn x'jaqsmu mieghu.

In tema ta' dritt l-appellanti jirrikorri ghall-principju fundamentali ta' l-espressjoni libera. Jevita pero` li jsemmi illi l-liberta ta' l-espressjoni hi kondizzjonata, kwantu ghal-legittimita` ta' l-ezercizzju taghha, ghall-osservanza tal-limiti tal-korrettezza ta' l-esposizzjoni. Kienet il-Qorti ta' l-Appell kolleggjali illi filwaqt li osservat li l-izvilupptal-ligijiet wessghu l-konfini tal-legittimita tad-dritt ta' l-espressjoni, tenniet ukoll illi dak l-istess zvilupp fis-sistema legali taghna ma jissarrafx f'passaport ta' immunita.

Koncessal-latitudni xierqa ghall-espressjoni libera f'materja ta' notizja ta' interess pubbliku, ir-ricerkatrid dejjem tkun jekk it-telespettatur jew il-qarrej jew is-semmiegh tqieghedx fil-posizzjoni li jkollu quddiemu l-fatti kollha, fil-verita shiha taghhom. Ghal dawn il-motivi din il-Qorti ta l-Appellqed tichad l-appell u tikkonferma in toto s-sentenza appellata, bl-ispejjez ta' din l-istanza kontra l-konvenut appellant.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni