Referenza: 757/1995/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
19/11/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Partijiet
ATTARD CARMELO SIVE CHARLES ET NOE vs MICALLEF DOMENIC ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BEJGH, AMMISSJONI TAD-DIFETT DA PARTI TAL-VENDITUR - BEJGH, DIFETT MOHBI - BEJGH, RIKONOXXIMENT TAD-DIFETT MILL-VENDITUR IRID IKUN CAR, FORMALI, ESPLICITU U INKONDIZZJONAT - BEJGH, SOSPENSJONI TAL-PERIJODU TA` DEKADENZA GHALL-EZERCIZZJU TAL-ACTIO REDIBITORIA JEW AESTIMATORIA - BEJGH, TRATTATIVI BEJN IL-PARTIJIET MA JISSOSPENDIX IL-PERIJODU TA` DEKADENZA GHALL-EZERCIZZJU TAL-ACTIO REDIBITORIA JEW AESTIMATORIA - DEJN, RIKONOXXIMENT IRID IKUN CAR, FORMALI, ESPLICITU U INKONDIZZJONAT - PRESKRIZZJONI, SOSPENSJONI JEW INTERRUZZJONI BID-DOMANDA GUDIZZJARJA
Fil-Qosor
F'azzjoni redibitoria jew estimatoria, il-kors taz-zmien ta` dekadenza ghall-istituzzjoni ta' l-azzjoni ma jistghax jigi sospiz jew interrott minn ebda wahda mill-kawzi li ghandhom il-virtu' li jissospendu jew jinterrompu l-preskrizzjoni eccettwata biss id-domanda gudizjali proposta quddiem l-awtorita'. Id-denunzja tal-vizzju lill-venditur, anke ufficjalment, ma tiswiex biex izzomm l-azzjoni u lanqas ma jiswew it-trattativi, li waqt li jkun ghaddej iz-zmien, ikunu bdew bejn il-kontraenti biex jirrizolvu d-diffikultajiet li jkunu qamu ammenoche' bhala effett u fil-kors ta' l-istess trattattivil-venditur ma jkunx spicca biex irrikonoxxa u ammetta l-ezistenza tal-vizzju u l-konsegwenti legittimita' tar-reklam u akkonsenta per ezempju li jiehu lura l-haga jew jaghmlilha r-riparazzjonijiet okkorrenti.

Ir-rikonoxximent tad-difett mill-venditur kellu mbaghad isir fiz-zmien tal-preskrizzjoni stabbilita ghall-azzjoni redibitorja biex tonqos ir-raguni u il-materja ta' dekadenza minhabbal-konfessjoni tal-venditur tal-esistenza u pre-ezistenza tal-vizzju jehtieg li dik il-konfessjoni tkun saret fit-terminu jigifieri fi zmien utili. F'kaz ta' konfessjoni wara dak iz-zmien jista' forsil-kompratur ikollu xi azzjoni ohra kontra l-venditur imma le dik redibitorja.

Gie wkoll hafna drabi ritenut illi n-negozjati li jsiru bejn il-partijiet kontraenti biex jittantaw jirrizolvu l-kwistjoni dwar l-ezistenza ta' difetti fiz-zmien statutorju li fih ikun jiddekorri l-perjodu preskrittiv, ma kienux jinterrompu d-dekorriment ta' l-istess terminu sakemm fil-kors ta' dawk in-negozjatifl-istess zmien li l-venditur ma jkunx irrikonoxxa d-difetti u ma jkunx ikkontestahom.

Lanqasit-trattattivi li jista' jkun hemm bejn iz-zewg kontraenti waqt id-dekors taz-zmien biex jirrangawjew jirrizolvu l-kwistjoni ma jista' jkollhom l-effikaca interruttiva ammenoche' bhala effett u fil-kors ta' dawk it-trattattivi u filwaqt li jkun ghaddej iz-zmien, il-venditur ma jkunx irrikonoxxa uma jkunx ma kkuntrastax l-ezistenza tal-vizzju.

U allura biex l-attur ikun jista' jsostni l-allegata interruzzjoni tal-perjodu preskrittiv hu jkollu jipprova illi fiz-zmien utili hu informa bil-vizzju tal-haga lill-konvenut u dana f'dak iz-zmien ipprometta li jehodha lura jew almenu rrikonoxxa u ma kkuntrastax il-vizzju.

Inoltre hu ormai stabbilit illi r-rikonoxximent ta' kull debitu, inkluz allura ta' l-ezistenza ta' l-allegat difett, kellu jkun car u esplicitu. Huwa risaput illir-rikonoxximent ta' l-azzjoni redibitorja irid ikun car, formali, esplicitu u inkondizzjonat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni