Referenza: 467/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/06/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
BONELLO KATIE ET vs MANGION ALISON ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; ZGUMBRAMENT - APPELL; ZMIEN KONCESS GHAL APPELL B RIKORS
Fil-Qosor
Dan il-kaz jitratta zgumbrament minn fond li kien mikri. L-Ewwel Qorti kkonkludiet li l-konvenut kien qed jokkupa l-fond meritu ta' din il-procedura minghajr titolu legali b'detriment ghad-drittijietta' l-atturi fuq l-istess fond. Ghaldaqstant l-Ewwel Qorti
tordna lill-konvenuti Alison u Raymond Mangion biex jizgumbraw mill-fond fi zmien tlett xhur mill-konkluzjoni tas-sentenza.

Bl-appell minn din is-sentenza l-konvenuti jobbjettaw illi l-Ewwel Qorti ghamlet apprezzament zbaljat tal-provi. Ghal dan l-appell l-atturi ssollevaw illi l-istess appell kien fuori termine u, allura, kellu jitqies kolpit b'nullita.

Hi disposizzjoni cara, ex-Artikolu 226 (1) tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili, illi l-appell b'rikors irid jigi pprezentat fir-registru tal-Qorti ta' l-Appell fi zmien ghoxrin jum mid-data tas-sentenza. Hi inerenti ghall-istess natura tieghu illidan it-terminu processwali jiddekorri bil-fatt materjali tat-trapass taz-zmien. Din il-karetteristika dekadenzjali li bih l-istess terminu hu vestit tirrendih improrogabbli u taghmlu mhux soggett ghal sospensjoni jew interruzzjoni, salv fil-kazijiet specjali mill-istess ligi procedurali prevvisti.Ad ezempju, fejn il-gurnata ta' l-iskadenza tieghu tkun taqa' f'jum tas-Sibt jew tal-Hadd jew gurnata ta' festa pubblika, jew certi granet tal-Gimgha Mqaddsa.

Jikkonsegwi minn dan illi l-appell ma jissodisfax l-esigenza procedurali skond il-vot tal-ligi u, la dana huwa hekk, l-appell ma jistax hlief jitqies irremedjabilment irritwali.
Ghaldaqstant l-appell qed jigi dikjarat irritu unull in kwantu pprezentat fuori termine.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni