Referenza: 504/1995/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/01/2001
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT
Partijiet
BARBARA JOSEPH AIC vs ONOR. PRIM' MINISTRU
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DISKRIMINAZZJONI AI TERMINI TAL-KOSTITUZZJONI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DISKRIMINAZZJONI POLITIKA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ELEMENTI TAD-DRITT GHAT TGAWDIJA PACIFIKA TA` POSSEDIMENTI TAHT IL-KONVENZJONI EWROPEJA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ELEMENTI TA` DISKRIMINAZZJONI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, VJOLAZZJONIJIET QABEL ID-DHUL FIS-SEHH TAL-KONVENZJONI F`MALTA
Fil-Qosor
Fir-rigward ta' l-ewwel parti tal-Artikolu 1 tal-Ewwel Protokoll tal-Konvenzjoni Ewropeja (tgawdijapacifika ta` possedimenti) ma jistax aprioristikament jigi eskluz li l-vjolazzjoni, anke jekk bdietqabel it-30 t'April 1987 (ai termini tal-Artikolu 7 tal-Kap. 319), ma tkomplietx ukoll wara l-imsemmija data u ghalhekk tkun tista` tigi konsiderata mill-Qorti.

L-Artikolu 1 tal-Ewwel Protokolltal-Konvenzjoni Ewropeja jikkomprendi tlett regoli distinti. L-ewwel regola, fl-ewwel sentenza tal-ewwel paragrafu, hi ta' natura generali u tistabilixxi il-principju tat-tgawdija pacifika tal-possedimenti. It-tieni regola, fit-tieni sentenza tal-istess paragrafu, tkopri l-privazzjoni mill-possedimenti u tassoggetta tali privazzjoni ghal certi kundizzjonijiet. It-tielet regola, imbghad, li tinsabfit-tieni paragrafu, tirrikonoxxi d-dritt ta' l-istat li, fost affarijiet ohra, jikkontrolla l-uzuta' proprjeta` fl-interess generali. Dawn ir-regoli, ghalkemm distinti, huma konnessi ma xulxin; it-tieni u t-tielet regola jikkoncernaw kazijiet partikolari ta' interferenza mad-dritt tat-tgawdija pacifika tal-possedimenti u ghandhom ghalhekk jigu nterpretati fid-dawl tal-principju generali enuncjat fl-ewwel regola.

Biex wiehed jista' jibda jikkonsidra l-ewwel regola in dizamina, irid jirrisulta li r-rikorrenti, fil-mument tal-allegata vjolazzjoni, kellhom xi forma ta' dritt, azzjonabblifil-qrati, li jiehdu lura l-proprjeta` in kwistjoni, liema dritt gie frustrat bil-vjolazzjoni. F'kaz ta` mera aspettativa wiehed ma jistax dwar "possedimenti" li t-tgawdija taghhom giet imfixkla bi ksur tal-ewwel parti tal-Artikolu 1 tal-Ewwel Protokoll.

Animosita` personali per se ta' xi persuna li tkun tokkupa kariga pubblika lejn persuna partikolari ma tinkwadrax ruhha bhala diksriminazzjoni politika taht l-Artikolu 45 tal-Kostituzzjoni. Dak li kellu jigi ppruvat ghall-fini ta' din id-disposizzjoni kien li t-trattament "differenti" kien minhabba "opinjonijiet politici" (jew minhabbaxi wahda mir-ragunijiet l-ohra msemmija fis-subartikolu (3) tal-Artikolu 45, ez. razza, kulur, fidi, ecc.).
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni