Reference: 562/2002/1

Judgement Details


Date
23/11/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
GASANMAMO INSURANCE AGENCY LTD NOE vs CUSCHIERI ANTON
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, DIFETT FIL-KONSENJA - MANDAT, META L-MANDATARJU MA JIZVELAX L-IDENTITA` TAL-MANDANT
Summary
Meta l-mandatarju ma jizvelax l-isem tal-mandant huwa jkun qed jagixxi f'ismu proprio u l-mandant majkollux azzjjoni kontra t-terz u dawn ma jkollhomx azzjoni kontra l-mandant.

Ma jista' qattikun dubitat illi n-norma kontemplata fl-Artikolu 1393, Kodici Civili hi kjarament mahsuba b' riferiment ghal bejgh ta' haga specifika. Ghaldaqstant meta, bhal f' dan il-kaz, il-konsenja tkun trid tigi effettwata f' mument successiv ghall-konkluzjoni tan-negozju, jaggrava fuq il-venditur l-obbligutal-kustodja tal-haga, anke jekk fil-kors ta' l-iter ikun hemm l-involviment ta' terzi. Dan l-obbligu hu ben raffigurat fid-dispost ta' l-Artikolu 1126 (1) tal-Kodici Civili li jipprovdi li l-obbligazzjoni tal-konsenja tal-haga tinkludi dik tal-konservazzjoni taghha "uti bonus paterfamilias" sa l-effettiva konsenja;

Minn dan jitnissel illi jekk fil-mument tal-konsenja l-oggett jirrizulta inadatt jew danneggjat - u f' dan il-kaz l-ezistenza tad-dannu mhix in kwestjoni - il-konvenut venditur, hekk responsabbli mill-kustodja tal-haga, ma jistax jezimi ruhu mill-hitja billi jaddebitaha fuq terzi li kienu ko-involti fit-trasport taghha. F' kaz bhal dan huwa iniffsu u personalment jirrispondi ghal fatt kolpuz tat-trasportatur, salv kull dritt ta' rigress li hu jista' jkollu kontra dan.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info