Reference: 1770/1997/1

Judgement Details


Date
26/10/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
COMPEX COMPANY LIMITED vs PISANI JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, ACCESSORJI TA` OGGETT MIKRI
Summary
In forza ta' l-obbligu li l-lokatur ghandu versu l-konduttur bis-sahha tal-kuntratt ta' lokazzjoni,il-lokatur ghandu jikkonsenja lil konduttur il-haga mikrija bl-accessorji kollha taghha bla eccezzjoni, jekk ma jkunx hemm patt ta' xi eskluzjoni. Dawn l-accessorji jikkomprendu l-faccata u l-parti esterna tad-dar, konsidrata tant bhala spazju kemm mill-punto di vista tal-prospettiva taghha, il-ghaliex anke dana jikkostitwixxi parti mill-godiment tal-haga mikrija; u l-istess lokatur ghandu jara li l-konduttur ikun mantenut fil-pacifiku godiment tal-haga li jkun krielu, u induttivament u intwittivament ghandu huwa stess jastjeni ruhu milli jaghmel dawk l-attijiet li bihom il-konduttur ikun disturbat f' dak il-godiment ghaz-zmien kollu tal-lokazzjoni.

Minn din l-enuncjazzjoni jitnisselilli accessorji huma dawk kongunti ma' haga principali, f' rapport ta' dipendenza, u allura ghandhom jitqiesu bhala parti integranti tal-haga shiha, li ma jistghux jigu eskluzi jew separati minghajralterazzjoni ta' l-essenza u tal-funzjoni fl-assjem;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info