Referenza: 158/2005

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/10/2005
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
AZZOPARDI JOSEPH
Partijiet
MALTA SHIPYARDS LTD C32345 vs GENERAL WORKERS UNION
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
IMPJIEG, FTEHIM KOLLETTIV GHANDU NATURA KONTRATTWALI - IMPJIEG, KSUR TA` FTEHIM KOLLETTIV JISTA` JAGHTI LOK GHAL DANNI
Fil-Qosor
Hu pacifiku illi ftehim kollettiv ghandu bhala oggett li jistabilixxi l-kundizzjonijiet u l-modalitajiet tax-xoghol tal-impjegati u li inoltre ftehim bhal dan jippresupponi dejjem li almenu meta gie ffirmat, dan ikun maghmul f'isem il-maggoranza (hamisn fil-mija u wiehed) tal-impjegati. Ghalhekk humeqjus bhala kuntratt, u allura ghandu jigi rispettat u osservat fit-termini tieghu kif jesprimu l-volonta' taz-zewg kontraenti.

In kwantu ghall kondizzjonjiet tax-xoghol il-ftehim kollettiv ghandu s-sahha ta' kuntratt u bhala tali ghandu jigi osservat - isegwi allura li jista' jigi legalmentinforzat. Dan ghaliex - b'differenza minn kuntratti ohra - parti minnu u cioe' l-ghaqda tax-xogholtaghti l-kunsens taghha ghan-nom tal-haddiema kollha mpjegati mal-parti l-ohra. Fi kliem iehor ma tkunx qed tobbliga ruhha.

Fl-ordinament guridiku taghna pero' huwa principju sagrosant illi fejn jirrigiwardja obbligazzjonijiet min jobbliga ruhu li jaghmel xi haga huwa passibbli ghad-danni jekk dik il-haga ma jaghmilhiex. Infatti skond l-Artikolu 959 tal-Kodici Civili l-kuntratt huwa msemmibhala wiehed mill-istituti li jnissel l-obbligazzjonijiet. Allura fil-fehma tal-Qorti wiehed irid jara t-terminu tal-ftehim in kwistjoni biex jikkonkludi jekk il-konvenuti obbligawx ruhhom jaghmlu xihaga li s-socjeta' attrici qed tallega li ma ghamlitx.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni