Reference: 288/2002/1

Judgement Details


Date
05/07/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
ENGEL HANNELORE ET vs AZZOPARDI JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, HLAS TA` DAWL U ILMA MA JOHLOQX LOKAZZJONI - LOKAZZJONI, KUNTRATT SIMULAT MA JOHLOQ EBDA TITOLU - LOKAZZJONI, PRESTAZZJONI TA` SERVIGI MA TOHLOQX LOKAZZJONI
Summary
Jekk "kuntratt" ta' lokazzjoni ma jkunx intiz li jkollu effett bhala tali, dak il-kuntratt ghandu jitqies simulat u kwindi null u mhux enforzabbli.

L-artikolu 1526(1) tal-kodici civili jiddefenixxi l-lokazzjoni bhala:

"Il-kiri ta' haga hu kuntratt li bih wahda mill-partijiet tintrabatli taghti lill-ohra t-tgawdija ta' haga, ghal-zmien miftiehem u b'kera miftiehem, li din il-parti l-ohra tintrabat li thallas lilha".

Persuna ma tistax tikkampa titolu ta' lokazzjoni meta l-korrispettiv ikun jikkonsisti fl-ghoti ta' servigi.

Hlas ta' ilma u elettriku mhux korrispettivli jaghti dritt ta' lokazzjoni.

Post moghti ghall-uzu ta' persuna bhala kumpens ghas-servigirezi, ma jaghtix lill-dik il-persuna titolu ta' lokazzjoni fuq dak il-post.

Il-fatt li ko-okkupant ta' fond ihallas parti mill-kera, u sehemu mill-kontijiet tad-dawl u ilma tal-post, ma jaghmlux ko-inkwilin tal-istess fond.

Il-fatt li persuna tibqa' fil-fond, thallas l-elettriku u l-ilma, taghmel tibjid u tiehu hsieb il-manutenzjoni tal-fond, u thallas ic-cens ma jwassalx li jinholoqkuntratt ta' lokazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info