Reference: 806/2004

Judgement Details


Date
23/06/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
BERNARDI SPA vs EASYSELL RETAILERS LIMITED C5001
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Meta ssir talba ghar-registrazzjoni ta' sentenza estera, il-principji bazilari li l-Qrati taghna jridu jzommu quddiem ghajnejhom huma: (a) li l-pajjiz esteru kellu gurisdizzjoni jiddelibera u jiddeciedi fuq il-kaz in kwistjoni; (b) li gew segwiti l-principji ta' Gustizzja Naturali u, (c) li, f'kull kaz, ma tigix enforzata sentenza jekk ikunu jezistu cirkustanzi li, taht il-ligi Maltija, jistghujwasslu li d-decizjoni Maltija tkun imwarrba. Dan l-ahhar principju, jfisser, li jekk ikunu jezistucirkustanzi li, taht il-ligi Maltija, jistghu jaghtu lok ghal re-trial, dik id-decizjoni ma tigix enforzata. Oltre dan, hemm il-principju generali li d-decizjoni ma tridx tkun wahda kontra l-Ordni Pubbliku Malti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info