Referenza: 232/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/06/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
DEMAJO ANTHONY vs KUMMISSJONI KONTROLL ZVILUPP
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, RAPPORT BEJN AZZJONI TAHT L-ARTIKOLU 469A TAL-KAP. 12 U APPELL AI TERMINI TA` L-ATT DWAR L-IPPJANAR TA` L-IZVILUPP
Fil-Qosor
Il-kompetenza tal-Qorti ta' l-Appell f'appelli minn decizjonijiet tal-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar hija limitata ghall-skrutinju fuq punt ta' Ligi deciz mill-Bord, u bl-ebda mod ma testendi ghall-judicial review taht l-Artikolu 469A tal-Kap. 12.

Allura fil-kompetenza taghha bhala Qorti ta' l-Appell minn decizjoni tal-Bord ta' l-Appell ta' l-Ippjanar hija qatt ma tista' tigi mitluba sabiex taghmel dan l-ezercizzju ta' stharrig gudizzarju ta' azzjoni amministrattiva, stante li dan l-isharrig fil-maggoranza tal-kazi jinkludi ezami kemm tal-fatti esposti fil-kaz in partikolari, kif ukoll tal-ligi applikabbli, u dan apparti li r-rimedji ghall-istess a differenza minn dak quddiem din il-Qorti huma wkoll ben differenti kif jista' jigi indikat bhala ezempju mill-Artikolu 469A(5) li jimmontempla wkoll talbiet ta' danni, apparti n-nullita` ta' l-istess att amministrattiv.

F'dinil-veste il-Qorti ta' l-Appell qed tagixxi biss bhala Qorti tat-tieni istanza u anke l-ezami taghhahuwa hekk limitat fid-disposizzjoni ta' l-Artikolu 15(1) tal-Kap 356, b'mod li hija tista 'biss tezamina d-decizjoni tal-Bord ta' l-Appell ta' l-Ippjanar fuq punti ta' ligi decizi mill-Bord, b'dan ghalhekk li r-rikors lejn din il-Qorti taht il-Kap 356 u l-azzjoni quddiem il-Qrati ordinarji taht id-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 469A tal-Kap 12 huma ghal kollox differenti u distinti minn xulxin,u certament li wahda ma ghandha qatt telimina jew tissostitwixxi ruhha ghal ohra, anke peress li z-zewg azzjonijiet, flimkien ma' ohrajn, huma disponibbli ghal kull persuna, kollox skond in-natura tal-lamentela jew aggravju taghha, skond ir-regoli rispettivi, inkluz procedura u principji sostantivi, u r-rimedji differenti li japplikaw ghal kull kaz in partikolari, li huwa impossibbli li jigu elenkati kollha f'din is-sentenza.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni