Referenza: 1945/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
27/04/2005
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
CACOPARDO MARIANI CARMEN vs CACOPARDO STEPHEN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ABITAZZJONI, META L-JEDD JIDHOL FIS-SEHH - ABITAZZJONI, OBBLIGU TAL-GARANZIJA - ABITAZZJONI, OBBLIGU TA` L-INVENTARJU
Fil-Qosor
Il-ligi tfisser il-jedd ta' abitazzjoni bhala jedd reali li wiehed joqghod, flimkien ma' l-familja tieghu u skond il-kundizzjonijiet tieghu, f'dar li sidha huwa haddiehor. Mill-kittieba u studjuzi tad-dritt gie sa minn zmien ilu mghallem li l-jedd ta' abitazzjoni huwa jedd li jixxiebah ma' servitu' personali fuq il-gid ta' sid u huwa jedd li jaghti setghat anqas milli jaghti l-jedd tal-uzufrutt.Kemm hu hekk, il-jedd ta' abitazzjoni huwa jedd ta' uzu dwar dar li wiehed jghix fiha;

Il-ligi trid, madankollu, li kemm mill-mod kif jinholoq u kif ukoll mill-mod kif jintilef, il-jedd ta' abitazzjoni jiehu l-istess xejra tal-uzufrutt. Minhabba l-obbligu essenzjali taz-zamma fl-istat tajjeb u tar-radd lura tal-haga, wahda mill-obbligi li tinholoq fuq min jippretendi dan il-jedd huwa dakli, qabel ma jibda jgawdih, irid jaghmel l-inventarju u jaghti l-garanzija tat-tgawdija xierqa favur is-sid. Dawn l-obbligi jistghu jinhafru fl-att li bih jinholoq il-jedd. Il-garanzija ma ghandhiex ghalfejn tinghata fejn il-jedd ta' abitazzjoni jinholoq f'bejgh fejn il-bejjiegh izomm ghalih dakil-jedd.

Il-Qorti, fuq talba li ssirilha, tista' skond ic-cirkostanzi, tehles lil min igawdil-jedd (ta' uzu jew abitazzjoni) milli jaghti l-garanzija: izda ma jidhirx li l-ligi taghti lill-Qorti l-istess setgha biex ma jsirx l-inventarju.

La darba l-ezercizzju tal-jedd tal-abitazzjoni jiddependi ad validitatem mit-twettiq ta' dawn iz-zewg obbligi, in-nuqqas ta' twettiq taghhom ifisser li l-jedd ma jistax jitqies li ghadu gie fis-sehh. Dan ma jfissirx li tali nuqqas igib mieghu t-thassir jew it-telfien tal-istess jedd, imma biss li ghadu ma jistax jitqies li dahal fis-sehh.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni